Pozostałe

Ochrona konsumenta

Kodeks deweloperów – w czyim interesie?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał wszczął postępowanie, w którym sprawdzi, czy Polski Związek Firm Deweloperskich naruszył prawo stosując nieuczciwe praktyki rynkowe

Postępowanie właściwe w tej sprawie zostało wszczęte po analizie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Polskiego Związku Firm Deweloperskich - organizacji zrzeszającej największych deweloperów w kraju. W grudniu 2007 roku z inicjatywy Związku powstał Katalog Zasad Umowy Deweloperskiej, który jest częścią przyjętego wcześniej Kodeksu Dobrych Praktyk. Jego celem miało być uregulowanie kwestii związanych z zakupem mieszkania. W trakcie postępowania Prezes Urzędu sprawdzi, czy Związek wprowadzał konsumentów w błąd, a także czy zawarte w Katalogu postanowienia nie naruszają prawa.

Dobrowolne regulacje w postaci kodeksów dobrych praktyk tworzone są przez organizacje branżowe w celu lepszej ochrony konsumentów. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zakazuje stosowania kodeksu dobrych praktyk, jeżeli jego postanowienia są sprzeczne z prawem.

Wątpliwości Prezesa UOKiK budzi postanowienie, w którym deweloperzy zastrzegają możliwość zmiany powierzchni lokalu nawet o 2 proc. Zdaniem Urzędu może to skutkować ograniczeniem odpowiedzialność przedsiębiorców za nienależyte wykonanie umowy i prowadzić do sytuacji, w której konsumenci będą musieli zaakceptować lokal o innej powierzchni niż zamierzali nabyć.

Zastrzeżenia Urzędu budzi także postanowienie umożliwiające zmianę ceny mieszkania już po podpisaniu umowy. UOKiK kwestionuje ograniczanie konsumentom możliwości odstąpienia od umowy jedynie do sytuacji, gdy cena wzrośnie o ponad 10 proc. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od wielkości podwyżki, należy zagwarantować konsumentom prawo do odstąpienia od umowy i zwrócić wpłacone przez nich pieniądze. Urząd zwraca uwagę, że deweloper może w kontrakcie zapisać możliwość zmiany ceny, ale nie powinien przenosić ryzyka inwestycji wyłącznie na kupujących. Jeżeli koszty rzeczywiście wzrosły, przedsiębiorca musi wskazać ich realny wpływ na zmianę ceny.

Kwestionowane przez UOKiK postanowienia stosowane przez Związek Firm Deweloperskich zostały już wcześniej uznane prawomocnym wyrokiem sądu za klauzule niedozwolone i wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu. Stosowanie ich w obrocie z konsumentami jest zakazane.

Ponadto Związek poinformował na swojej stronie internetowej, że Katalog został zaakceptowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co jest niezgodne z prawdą. Zabieg ten może zwiększać zaufanie konsumentów do stosowanych przez Związek wzorców umownych, a nawet decydować o wyborze ewentualnego kontrahenta.

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, Prezes Urzędu może nakazać zaniechanie stosowania praktyki, a także nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: