Nowe otwarcie w mieszkalnictwie

Program Pierwsze Mieszkanie uchwalony przez Sejm

Program Pierwsze Mieszkanie to tańszy i łatwiej dostępny kredyt na zakup nieruchomości oraz specjalnie premiowane konto oszczędnościowe. W uchwalonej ustawie znalazły się także przepisy ograniczające możliwość cesji umów rezerwacyjnych i deweloperskich w celach zarobkowych.

- "To jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez nasze ministerstwo w tym roku. Uruchomienie programu Pierwsze Mieszkanie sprawi, że Polska trafi do europejskiej awangardy jeśli chodzi o pomoc państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli" – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Porady prawne

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. Jednym jest Bezpieczny Kredyt 2% (system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania), drugim Konto Mieszkaniowe (czyli pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania). Oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia, które są już gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny lub planują to w przyszłości.

W trakcie prac legislacyjnych katalog osób uprawnionych do wzięcia bezpiecznego kredytu został poszerzony o osoby, które nabyły prawo własności do nieruchomości w drodze dziedziczenia lub darowizny i zbyły ją przed uzyskaniem pełnoletności. W praktyce nie miały więc szansy zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

W uchwalonej ustawie znalazły się także przepisy ograniczające cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich. Umowy takie prowadzą do zmniejszenia liczby lokali mieszkalnych w bezpośredniej ofercie dewelopera oraz znacząco podnoszą koszt nabycia lokalu.

- "Chcemy wyeliminować zjawisko zarabiania na cesjach hurtowo zawieranych umów deweloperskich, a z drugiej strony pozostawić możliwość stosowania cesji w zwykłych, życiowych sytuacjach" – podkreślił minister rozwoju Waldemar Buda.

Uchwalona w Sejmie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe trafi teraz do Senatu. Uruchomianie programu Pierwsze Mieszkanie planowane jest na lipiec bieżącego roku.

Koniec z cesjami mieszkań dla pieniędzy

Handel cesjami umów rezerwacyjnych i deweloperskich zmniejsza dostęp do nowych mieszkań i zwiększa ich ceny. Rządowy projekt przepisów ograniczy możliwość zawierania tego typu umów.

- "Przypadki zawierania umów obejmujących rezerwację kilku lub nawet kilkunastu lokali przez jednego nabywcę, który następnie – za słoną opłatą – przenosi je na właściwych nabywców to zmora polskiego rynku mieszkaniowego. Tak zwani flipperzy dosłownie za nic pobierają wygórowane „prowizje”. Czas skończyć z tego rodzaju praktykami" – mówił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Tak dla cesji z przyczyn życiowych

Nowe przepisy ograniczą możliwość dokonywania cesji umowy rezerwacyjnej i deweloperskiej (oraz innych umów zobowiązujących do przeniesienia na nabywcę praw do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) jedynie do członków rodziny. W przypadku umów deweloperskich oraz umów zobowiązujących do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego będzie dodatkowo możliwe na rzecz osoby spoza rodziny jednak nie więcej niż jednej umowy na trzy lata.

- "Tak skonstruowany przepis z jednej strony wyeliminuje model zarobkowania na cesjach zawieranych hurtowo umów, a z drugiej pozostawi możliwość ich stosowania w zwykłych, życiowych sytuacjach" - tłumaczył minister Waldemar Buda.

Większy limit finansowania programu BSK

Przepisy nie będą dotyczyły umów zawartych przed dniem wejścia w życie wspomnianych przepisów, jednak i w przypadku tych umów wyłączona zostanie możliwość uzyskania bezpiecznego kredytu 2% na sfinansowanie nabycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy przenoszonej w drodze cesji.  

Projekt przepisów dotyczący ograniczenia cesji został przyjęty jako autopoprawka do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W tej samej autopoprawce znalazły się przepisy usprawniające mechanizm finansowania programów, które wspierają budowę mieszkań komunalnych i społecznych. W 2023 r. limit wydatków z budżetu państwa na ten cel zostanie podniesiony o 50%, z 1 mld zł do 1,5 mld zł.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika