Zasiłki

Konsultujemy projekt zmian ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

PKPP Lewiatan otrzymała do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która stanowi próbę dostosowania przepisów w tym zakresie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. 

Dotyczy on zapisów art. 41 ust. 1 ww. ustawy, rozumianego w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się wypłaconych pracownikowi -w okresie przyjętym do jej ustalenia - składników wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku chorobowego.

W związku z powyższym, w wyroku Trybunał wskazał na istnienie domniemania, że jeżeli pracodawca odprowadza od danego składnika wynagrodzenia składkę na ubezpieczenie chorobowe, to ten składnik nie przysługuje pracownikowi w okresie niezdolności do pracy i powinien być wliczony do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Z kolei art. 41 ust. 1 ustawy o zasiłkowej, w przyjętej dotychczas wykładni, wskazywał na domniemanie odwrotne. Mianowicie, jeżeli regulamin nie przewidywał wyraźnie zmniejszenia (pozbawienia) danego składnika wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy domniemywało się, że pracownik miał prawo do tego składnika wynagrodzenia w ww. okresie.

Reasumując, wg. analizy Trybunału Konstytucyjnego stwierdzić należy, że jeżeli regulamin nie przyznaje wyraźnie pracownikowi prawa do danego składnika wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy, pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania od tego składnika wynagrodzenia składki na ubezpieczenie chorobowe.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie Państwa uwag i opinii do tego projektu do 10 marca br. na adres psarnecki@pkpplewiatan.pl

Projekt ustawy
 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: