KRRiT złożyła notyfikację listy ważnych wydarzeń sportowych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji złożyła na ręce Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej notyfikację polskiej listy ważnych wydarzeń, o zasadniczym znaczeniu społecznym, które będą musiały być transmitowane na tak zwanych otwartych antenach telewizyjnych.

W październiku 2012 roku w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rozpoczął prace Zespół roboczy do opracowania listy ważnych wydarzeń, który podjął działania zmierzające do rozszerzenia listy ważnych wydarzeń w rozumieniu art. 20b ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z delegacją wynikającą z art. 20b ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada wysłała wstępne zapytanie do nadawców telewizyjnych posiadających koncesje na multipleksach telewizji naziemnej, a także do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Krajowej Izby Sportu w celu wyłonienia wydarzeń, które powinny się znaleźć na liście.

Po zapoznaniu się z odpowiedziami nadesłanymi w ramach konsultacji oraz po dokonaniu analizy wyników oglądalności KRRiT zestawiła wstępną propozycję listy z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi Komisji Europejskiej uzgodnionymi na forum Komitetu Kontaktowego ds. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych:

- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia,

- wydarzenie ma szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego państwa członkowskiego, w szczególności jako katalizator jego kulturowej tożsamości,

- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym,
- relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie członkowskim.

Ważne wydarzenie w rozumieniu Komisji powinno spełnić przynajmniej dwa z powyższych kryteriów.
Aby zbadać spełnienie pierwszego kryterium, wiosną 2013 r. zlecono dokonanie badania socjologicznego pt.: Analiza oddźwięku społecznego wywoływanego przez wybrane wydarzenia przedstawiane w mediach ogólnopolskich, którego wyniki wskazały, że wydarzenia zaproponowane w projekcie wywoływały szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się tylko do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.

Po opracowaniu listy, w czerwcu 2013 r. na stronie internetowej KRRiT rozpoczęto konsultacje społeczne. Dodatkowymi pismami do konsultacji zaproszono: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polski Komitet Olimpijski, Federację Konsumentów, nadawców telewizyjnych nadających programy na multipleksach, właścicieli praw do transmisji z wydarzeń zamieszczonych w projektowanym rozporządzeniu oraz redakcje i dziennikarzy sportowych.

Przygotowane po konsultacjach rozporządzenie, notyfikowane do Komisji Europejskiej zawiera następujące wydarzenia:

1) mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w tym mecze eliminacyjne;
2) zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce;
3) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
4) Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;
5) zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;
6) zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet;
7) Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.

Zgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych Komisja Europejska bada zgodność listy ważnych wydarzeń z prawem unijnym. W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja sprawdza, czy jest ona zgodna z prawem unijnym i powiadamia o niej inne państwa członkowskie. Niezwłocznie też publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stosowne informacje, a co najmniej raz w roku - zbiorczy wykaz dotyczący państw członkowskich. 12 miesięczny okres vacatio legis stanowi efekt zalecenia Komisji Europejskiej, wynikający z troski o ochronę praw nabytych.

Na liście ważnych wydarzeń zgodnie z art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji znajdują się obecnie:

1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie;
2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Należy jednak zaznaczyć, iż nawet umieszczenie określonego wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym na liście ważnych wydarzeń nie oznacza bezwzględnego zakazu nadania transmisji z takiego wydarzenia w programie płatnym. Przeprowadzenie bezpośredniej transmisji w programie telewizyjnym, który nie ma charakteru ogólnokrajowego i nie jest dostępny bez opłaty, możliwe jest jednak wówczas tylko po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków, które podlegają kontroli regulatora.

Źródło: KRRiT

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.9.2017

  Przyjęcie Konwencji Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa imprez sportowych

  Prezydent RP podpisał dokumenty wprowadzające do polskiego porządku prawnego Konwencję Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów (...)

 • 24.8.2018

  Zmiany w radiofonii i telewizji

  Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych dostosowuje polskie prawo do zasad wspólnego rynku. Ustawa doprecyzowuje definicję misji publicznej jednostki (...)

 • 30.8.2017

  Większa przejrzystość we władzach polskich związków sportowych

  Nowelizacja ma służyć zwiększeniu przejrzystości działania polskich związków sportowych i zapobieganie konfliktom interesów poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, które (...)

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • 9.6.2014

  Nowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych

  Zniżki w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Być może wkrótce także system zniżek obejmie partnerów (...)