e-prawnik.pl Porady prawne

Księgi wieczyste będą dostępne przez internet

12.7.2012

Odpisy z ksiąg wieczystych będą wkrótce dostępne online. Tak wynika z założeń do nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, które przyjął rząd.

Projektowane rozwiązania przewidują cztery nowe sposoby dostępu do ksiąg wieczystych, które w formie elektronicznej będą znajdować się w zasobach Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW).

Pierwszym z nich będzie przeglądanie księgi wieczystej. Ta usługa będzie w pełni bezpłatna i pozwoli osobom znającym numer konkretnej księgi wieczystej na zapoznawanie się z jej treścią. Nie będą jednak miały one możliwości uzyskiwania odpisów, wyciągów czy innych dokumentów, w postaci dokumentów urzędowych, potwierdzających treść księgi wieczystej przechowywanej w CBDKW.

Drugą nowością ma być możliwość wyszukanie ksiąg wieczystych w CBDKW. Będzie ona jednak dostępna jedynie dla podmiotów do tego uprawnionych. Księgi wieczyste będzie można wyszukiwać według konkretnego, zdefiniowanego kryterium wyszukania (np. danych identyfikacyjnych nieruchomości, danych osobowych właściciela). Dostęp do tej usługi ma być odpłatny dla wszystkich uprawnionych podmiotów oprócz sądu, prokuratory, organów administracji rządowej i Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Pojawi się też nowy rodzaj dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW), którym będzie wyciąg z księgi wieczystej obejmujący wskazane działy księgi. Pozwoli on uzyskiwać przez wnioskodawców konkretne potrzebne im informacje, a nie - tak jak dotychczas - tylko odpis, zawierający wszystkie dane wpisane do księgi wieczystej.

Prócz tego dostępny ma też być elektroniczny wniosek do CIKW o wydanie odpisu księgi wieczystej,wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o jej zamknięciu i możliwości przesłania dokumentu wydanego przez CIKW na wskazany adres, samodzielnego odbioru takiego dokumentu w CIKW lub dokonania samodzielnego wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przy nadaniu mu mocy zrównanej z mocą dokumentu wydawanego przez CIKW.

Odpłatność za złożenie wniosku ma być realizowana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w sposób adekwatny do aktualnego stanu usług bankowych i zapotrzebowania odbiorców. Jednocześnie zachowane zostaną dotychczasowe sposoby uzyskiwania odpisów, wyciągów i zaświadczeń(wniosek w wersji papierowej).

Przewiduje się, że dostęp do ksiąg wieczystych przez internet zostanie wprowadzony z dniem 1 stycznia 2014 roku.

(PSZ, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ