Emerytura

Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

Oto komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych:

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm. 1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r., ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 929,00 zł.

---------

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2004 nr 96, poz. 959, nr 120, poz. 1252, z 2005 r. nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. nr 120, poz. 818 i nr 176, poz. 1241 oraz z 2008 r. nr 70 poz. 416.  

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: