Lekarz "jawnie" odpowie za swoje błędy

Postępowania przed sądem lekarskim będą jawne, sąd będzie mógł nałożyć na lekarza m.in. karę pieniężną, a nazwiska ukaranych umieszczane będą w specjalnym rejestrze, dostępnym dla każdego pacjenta.

Zgodnie z przyjętą przez Senat ustawą o izbach lekarskich rozszerzeniu ma ulec katalog kar, jakie będzie mógł nałożyć na lekarza sąd. Obecne kary można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich jest nieskuteczna (upomnienie, nagana), druga często oznacza „śmierć zawodową" ukaranego (czasowe bądź całkowite pozbawienie prawa wykonywania zawodu).

Ustawodawca proponuje trzy nowe rodzaje kar. Za błąd lekarz mógłby być pozbawiony prawa wykonywania pewnych czynności medycznych oraz możliwości pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia. Sąd lekarski otrzyma również możliwość nałożenia na lekarza kary pieniężnej, która byłaby przekazywana na cel społeczny. Jej wysokość  wynosiłaby natomiast od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ponadto postępowanie przed sądem lekarskim nie będzie „utajnione". Dzisiaj te postępowania są niejawne dla pokrzywdzonego. Pacjent będzie stroną postępowania, a nie jedynie świadkiem. Na rozprawę nie wejdziemy jednak w kilku przypadkach: jeżeli jawność postępowania naruszyłaby tajemnicę lekarską, wywołałaby zakłócenia porządku publicznego czy naruszała ważny interes prywatny.

Ukarani lekarze trafią do specjalnie stworzonego, jawnego rejestru. Sprawdzimy w nim jednak tylko nazwisko lekarza - informacja o rodzaju nałożonej na niego kary nie będzie już ujawniona.

Według wiceministra zdrowia Marka Twardowskiego upublicznienie takich danych byłoby dodatkową karą dla lekarza. - Wiedza powszechnie dostępna, figurująca na przykład w internecie, mogłaby podważyć zaufanie pacjenta, a przecież ten lekarz może być lekarzem dobrym, który kiedyś, w jakimś jednym miejscu, jak to w życiu bywa, popełnił błąd - mówił, jak czytamy stenogramach z posiedzenia Senatu, Marek Twardowski.

Projekt ustawy trafi teraz pod głosowanie Sejmu.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: