Leków na receptę nie kupimy przez internet

Wypisanej przez lekarza recepty nie zrealizujemy "na odległość". Ministerstwo Zdrowia chce jednoznacznego przepisu, który zabroni wysyłkowej sprzedaży wypisanych przez specjalistę lekarstw.

Przygotowywana przez rząd nowelizacja prawa farmaceutycznego wprowadzi jednoznaczny zakaz sprzedaży leków na receptę w internecie.

Ma to zapewnić dopisanie do ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.) definicji „sprzedaży wysyłkowej”.

Została ona określona przez ustawodawcę jako umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Porady prawne

Pisząc o wspomnianych środkach autorzy projektu zaznaczyli, że chodzi w szczególności o drukowane lub elektroniczne formularze zamówienia czy listy seryjne, także reklamy prasowe z wydrukowanym formularzem zamówienia oraz reklamy elektroniczne.

Do środków ustawodawca zaliczył również katalog, telefon, telefaks, radio, telewizję, automatyczne urządzenia wywołujące, wizjofony, wideoteksty, pocztę elektroniczną lub inne środki komunikacji elektronicznej, o których wspomina ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Wprowadzenie definicji sprzedaży wysyłkowej ma na celu unikniecie licznie występujących wątpliwości w zakresie interpretacji art. 68 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wspomniany przepis dopuszcza prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Brak szczegółowej definicji sprzedaży wysyłkowej powodował, że przedsiębiorcy oferowali za pośrednictwem witryn internetowych również leki, które przepisał lekarz.

- Twierdzili oni, że forma ich działalności nie jest sprzedażą wysyłkową, a np. sprzedażą pełnomocnikowi pacjenta, czyli w tym wypadku kurierowi, któremu pacjent rzekomo udzielił pełnomocnictwa za pośrednictwem witryny internetowej – tłumaczy prawodawca.

Doprecyzowanie prawa jest konieczne również dlatego, że sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza jest niezgodna z prawem wspólnotowym - uznał tak Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 11 grudnia 2003 r. w sprawie Deutscher Apothekerverband przeciwko DocMorris (C-322/01).

Nowelizacja prawa farmaceutycznego została przekazana na posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • online 2012-04-09 20:57:59

    i bardzo dobrze. lepiej kupować tylko leki bez recepty przez internet np. w aptekagdanska.pl


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika