Lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i większe bezpieczeństwo w sądach

Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zmiany usprawnią dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości i zwiększą bezpieczeństwo w budynkach sądowych.

Porady prawne

Czego dotyczy projekt?

Rząd chce usprawnić dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nowe rozwiązania m.in. rozszerzą zakres funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na sprawy karne. Spowoduje to przyspieszenie doręczeń pism procesowych w tych sprawach na etapie postępowania sądowego. Zaproponowane przepisy usprawnią również procedury zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny w budynkach sądowych, przyczyniając się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądów oraz wszystkich uczestników postępowań sądowych.

Nowe przepisy wprowadzą na stałe do polskich sądów możliwość przeprowadzania posiedzeń zdalnych w postępowaniu cywilnym za pośrednictwem środków informatycznych pozwalających na komunikowanie się na odległość. Regułą w sprawach cywilnych stanie się również doręczanie pisma profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem elektronicznego Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Rozwiązania te znalazły zastosowanie w trudnym czasie pandemii. Z pożytkiem dla obywateli i skuteczności wymiaru sprawiedliwości będą wykorzystywane również po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. Co więcej, pozytywne doświadczenia pozwalają na rozszerzenie sprawdzonych rozwiązań.

Dlatego przyjęta przez rząd nowelizacja również w sprawach karnych wprowadza elektroniczne doręczenia poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych. Spowoduje to przyspieszenie doręczeń pism procesowych w sprawach karnych na etapie postępowania sądowego.

Projekt przewiduje zwiększenie ochrony interesów uczestników postępowania karnego. Nowe przepisy pozwolą na podwyższenie ściągalności grzywien i kosztów sądowych, a także należności przysługujących ofiarom przestępstw.  Jednocześnie znacznie ograniczą obciążenie sądów czynnościami związanymi z wykonywaniem zawartych w wyrokach rozstrzygnięć o charakterze finansowym.

Uchylony zostanie natomiast przepis, wprowadzony w związku z pandemią, który zawieszał bieg terminów przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Utrzymanie zawieszenia biegu tych terminów w obecnej sytuacji nie ma już żadnego uzasadnienia.

Nowelizacja pozwoli też na usprawnienie zarządzania systemami informatycznymi w sądach. Dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości obecnie już prawie jedna trzecia spraw jest załatwianych w sądach za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Nowe przepisy ułatwią dalszą informatyzację sądownictwa i przyspieszą procedury sądowe.

Rozwiązania zawarte w projekcie usprawnią również procedury zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny w budynkach sądowych. Służby ochrony otrzymają dodatkowe uprawnienia do kontrolowania osób wchodzących do sądu. Sprecyzowane zostały również przepisy dotyczące zachowania powagi, spokoju i porządku na sali sądowej.

Najważniejsze rozwiązania

  • Umożliwione zostanie przeprowadzanie posiedzeń zdalnych w postępowaniu cywilnym. Będzie to możliwe za pośrednictwem środków informatycznych pozwalających na komunikowanie się na odległość.
  • Usprawnione zostaną procedury dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądowych. Dzięki temu wzmocni się poczucie bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądów oraz wszystkich uczestników postępowań sądowych.
  • Usprawniony zostanie proces zarządzania systemami informatycznymi w sądach. Chodzi o zapewnienie efektywności i sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w obszarze usług informatycznych. Nowe rozwiązania ułatwią dalszą informatyzację sądownictwa i przyspieszą procedury sądowe.
  • Rozszerzony zostanie zakres funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na sprawy karne. Spowoduje to przyspieszenie doręczeń pism procesowych w tych sprawach na etapie postępowania sądowego.
  • Wprowadzone zostaną rozwiązania, które usprawnią i przyspieszą postępowanie karne na etapie jurysdykcyjnym. Chodzi o zwiększenie ochrony interesów uczestników postępowania karnego. Dotyczy to także podniesienia efektywności i szybkości zaspokojenia tytułów zabezpieczenia majątkowego z mienia, które stanowią przedmiot tego zabezpieczenia, po uprawomocnieniu się wyroku.

Co dalej z projektem?

Projekt trafił teraz do prac parlamentarnych. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika