e-prawnik.pl Porady prawne

Procedury udzielania zamówień

Protest i odwołanie

Pozostałe

Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy - Prawo zamówień publicznych

28.10.2008

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października br. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw następujące rozporządzenia wykonawcze do ustawy - Prawo zamówień publicznych:

  1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1153);
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154);
  3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155);
  4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 188, poz. 1156).

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 24 października 2008 r., z wyjątkiem rozporządzenia wskazanego w pkt 4, które wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 6 listopada 2008 r.

Teksty nowych rozporządzeń znajdują się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce Prawo krajowe, w części Akty wykonawcze.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ