Koncesje i zezwolenia

Inwestycje

Postępowanie administracyjne

Nowelizacja megaustawy

Dzięki rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. nowelizacji megaustawy, ma być łatwiej i taniej dotrzeć z szybkim internetem tam, gdzie dziś jest to nieopłacalne lub niemożliwe.

Czemu ma służyć nowelizacja megaustawy?

Proponowana nowelizacja zakłada m.in. przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej, obniżenie kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenia kosztów uzyskiwania dostępu do niej. 


 

Megaustawa przede wszystkim likwiduje bariery administracyjno-prawne hamujące rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki nowelizacji wszyscy będziemy mogli się cieszyć lepszym zasięgiem i dostępem do szerokopasmowego internetu. Z perspektywy korzyści rozbudowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej to nie tylko walka z wykluczeniem cyfrowym, ale także tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju biznesu i nowych inwestycji, a co za tym idzie rozwój naszego kraju.

Co się zmieni?

Megaustawa likwiduje szereg barier administracyjnych, m.in. obniżając koszty inwestycji telekomunikacyjnych. Po długich konsultacjach, strona publiczna zdecydowała się obniżyć pobierane od operatorów opłaty o 90%! Dzięki temu, nawet najrzadziej zaludnione, a co za tym idzie najtrudniejsze inwestycyjnie tereny będą miały dostęp do najnowocześniejszej sieci!

Powołany zostanie Fundusz Szerokopasmowy z rocznym budżetem ok. 140 mln. zł. Dzięki Funduszowi Państwo będzie mogło dofinansować budowę i rozwój sieci telekomunikacyjnej, która dziś staje się kolejnym filarem infrastruktury nowoczesnego Państwa, tak jak kiedyś drogi i elektryczność.

Megaustawa wprowadza tzw. umowy inwestycyjne samorządów. Dzięki temu narzędziu gospodarze lokalnych wspólnot będą mogli w większym stopniu wpływać na pobudzenie lokalnych inwestycji. Obywatele będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania ze środków samorządów na przyłączenie do sieci ich domów i mieszkań.

Polepszy się zasięg usług telekomunikacyjnych w uzdrowiskach, parkach narodowych, rezerwatach przyrody.

Dzięki megaustawie obywatele będą mieli pewność, że przepisy w zakresie natężenia pola elektromagnetycznego są przestrzegane. Temu służą nie tylko przepisy zwiększające poziom kontroli, sprawozdawczości i przejrzystości działań operatorów, ale także budowany obecnie system SI2PEM. To darmowa aplikacja, dzięki której każdy będzie mógł sprawdzić natężenie pola koło domu albo miejsca pracy.

Prezes UKE będzie mógł zawierać z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi tzw. umowy zasięgowe, zobowiązujące operatorów do zapewnienia odpowiedniej jakości usług mobilnych nawet na obszarach trudnych geograficznie.

Przygotowane rozwiązania wpisują się przede wszystkim w założenia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” oraz zalecenia Komunikatu Komisji Europejskiej „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (chodzi m.in. o upowszechnienie do 2025 r. dostępu do szerokopasmowego internetu znacznie większej szybkości niż obecnie).


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.8.2019

  Zmiany w Kodeksie wyborczym

  Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowelizacja zakłada, że o ważności wyborów (...)

 • 22.12.2017

  Możliwość obniżenia diety parlamentarnej parlamentarzystom

  Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenia lub utraty diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę (...)

 • 16.8.2018

  Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

 • 22.1.2019

  Zmiana dotycząca opłaty emisyjnej

  Nowelizacja zaktualizowała kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Usuwa tym samym wątpliwość co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia (...)

 • 28.6.2019

  Większa kontrola zanieczyszczeń powietrza

  Nowelizacja przepisów ma przyspieszyć eliminowanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza m.in. pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5, dwutlenkiem azotu i benzopirenem.