Ustawa o ubezpieczeniach eksportowych

Co przewiduje nowelizacja?

Przyjęta przez Sejm ustawa o ubezpieczeniach eksportowych pozwoli na zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Ustawa umożliwi również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Sejm znowelizował ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustawach, a także uchylił ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.  

Porady prawne

- "Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwią szybką reakcję na ewentualne globalne wydarzenia. Doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów umożliwi Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych m.in. tworzenie elastycznych instrumentów finansowych dla polskich firm w zakresie ubezpieczeń eksportowych" -  mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- "Rozszerzyliśmy katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń o oddziały przedsiębiorców zagranicznych. To będzie nowy impuls do rozwoju gospodarczego Polski" – dodał wiceminister Grzegorz Piechowiak.

Dzięki temu KUKE zaoferuje większy wybór ubezpieczeń, a tym samym więcej instytucji będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie. Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Lepsza ochrona polskich eksporterów

Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom również w zakresie zakupu towarów. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca ma otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co ostatecznie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw.

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych. Chodzi tutaj o ograniczenia do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Rozszerzanie systemu wsparcia jest również konieczne dla dalszego rozwoju projektów OZE.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika