Obowiązek meldunkowy zniknie na dobre za cztery lata

Od nowego roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano także z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Zgodnie z przygotowanymi przez resort spraw wewnętrznych zmianami od stycznia 2013 r. zniesione zostaną niektóre zapisy związane z obowiązkiem meldunkowym. Nie będzie trzeba meldować się na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy. Turyści i wczasowicze nie będą meldować się w ośrodkach wczasowych, a właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą weryfikować wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników - to tylko niektóre ze zmian w prawie, które zaczną obowiązywać od nowego roku.

Porady prawne

Nowością będzie także wydłużenie z czterech do 30 dni terminu na zgłoszenie meldunku. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, który reguluje te kwestie przyjęła w październiku Rada Ministrów.

Od przyszłego roku uproszczona zostanie także procedura zmiany meldunku. Nie trzeba będzie najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie czynności związane ze zmianą meldunku wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Innym ułatwieniem będzie możliwość dopełnienia formalności meldunkowych przez ustanowionego pełnomocnika.

Odstąpiono także od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Od nowego roku informacje te nie będą wymagane. Od stycznia 2013 roku zniesione zostaną również kary dla obywateli polskich i UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Złagodzono także procedury związane z wyjazdem za granicę. Aktualnie osoby wyjeżdżające za granicę na dłużej niż trzy miesiące mają obowiązek zgłosić swój wyjazd w biurze ewidencji ludności. Od stycznia 2013 roku obowiązek ten będzie dotyczył osób, które wyjeżdżają za granicę na dłużej niż 6 miesięcy.

Projekt ustawy zakłada utworzenie od stycznia 2015 r. Rejestru Dowodów Osobistych w formie elektronicznej. Do rejestru bezpośredni dostęp będą miały urzędy gmin. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie mógł złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca aktualnego zamieszkania. Będzie mógł także elektronicznie przesłać wniosek o wydanie dowodu, a w urzędzie pojawi się tylko raz - po odbiór dokumentu.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy przesunięty zostanie termin wejścia w życie dwóch ustaw: z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zamiast 1 lipca 2013 r. zacznie ona obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Podobne terminy dotyczą ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, która również wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

W projekcie zrezygnowano od 1 stycznia 2015 r. z zamieszczania adresu zameldowania w dowodzie osobistym. Zmiana ta spowoduje, że obywatel nie będzie już musiał każdorazowo wymieniać dokumentu, w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu.

W projekcie zaproponowano ponadto przesunięcie całkowitego zniesienia obowiązku meldunkowego na 1 stycznia 2016 r.

(BW)


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika