Koncesje i zezwolenia

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz poza UE środków ochrony indywidualnej

Od 15 marca wywóz poza Unię Europejską środków ochrony indywidualnej wymaga uzyskania pozwolenia. Dotyczy to takich przedmiotów jak okulary i przyłbice ochronne, osłony twarzy, sprzęt do ochrony ust i nosa, odzież ochronna, rękawice.

Dlaczego wprowadzono regulację?

Od momentu wybuchu kryzysu epidemiologicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, choroba COVID-19, rozprzestrzeniła się szybko na całym świecie, docierając również na terytorium Unii. Popyt na medyczny sprzęt ochronny wzrósł w ostatnich dniach i oczekuje się, że w najbliższej przyszłości będzie się nasilał. W wielu państwach czonkowskich członkowskich występują niedobory. Na całym jednolitym rynku UE występują ograniczenia niepozwalające zaspokoić zapotrzebowania klientów na odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności maski ochronne na usta.

Obecny poziom produkcji unijnej oraz istniejące zapasy nie wystarczą do zaspokojenia popytu w Unii. Wymóg uzyskania pozwolenia ma na celu zapewnienie takiego poziomu dostaw w Unii, który zaspokoi podstawowe zapotrzebowanie.

Bez takiego pozwolenia wywóz jest zakazany.

Terminy

Ograniczenie będzie obowiązywało przez 6 tygodni.

Termin rozpatrzenia wniosku nie przekracza 5 dni roboczych od daty dostarczenia właściwym organom wszystkich wymaganych informacji. W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodów okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni roboczych.

Osoba do kontaktu

W sprawie uzyskania pozwolenia można kontaktować się z:

Pani Iwona Mazurkiewicz
Naczelnik Wydziału Handlu i Zezwoleń
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ministerstwo Rozwoju
Numer telefonu: 22 411 94 57
Adres email: Iwona.Mazurkiewicz@mr.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Charlotte Müller

18.3.2020 1:22:35

Re: Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz poza UE środków ochrony indywidualnej

Cześć, nazywam się Charlotte Müller, jestem prywatnym pożyczkodawcą. Czy potrzebujesz szybkiej, długoterminowej lub krótkoterminowej pożyczki o stosunkowo niskiej stopie procentowej wynoszącej zaledwie 3%? Czy trudność gospodarki wpływa na ciebie w tym roku? lub czy odmówiono Ci pożyczki przez bank lub inną instytucję finansową? Oferujemy bezpieczne pożyczki, a jeśli potrzebujesz szybkiej pożyczki, napisz do mnie na adres (moonlightloanfirm@gmail.com)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Lepsza gospodarka odpadami

  Nowelizacja ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach zaostrza w pozwoleniach zintegrowanych wymagania dotyczące monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.

 • Środki ochrony indywidualnej w pracy

  Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej reguluje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych (...)

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

  Z dniem 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem w Polsce pełnej funkcjonalności I fazy Systemu Kontroli Eksportu (ECS), uległy zmianie zasady dokonywania zgłoszeń do procedury wywozu, procedury (...)

NA SKÓTY