Składki

Odsetki należne z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

Podajemy komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego:

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.1) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,92 %.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. nr 63, poz. 394, nr 67, poz. 411, nr 141 poz. 888, nr 171 poz. 1056, nr 209 poz. 1318, nr 220, poz. 1417 i 1418, nr 227, poz. 1505, nr 228, poz. 1507 i nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. nr 6, poz. 33, nr 8, poz. 38, nr 14, poz. 75, nr 18, poz. 97 i nr 22, poz. 120. 

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: