Czas pracy

Parlament Europejski proponuje dłuższe urlopy macierzyńskie

W Europie długość urlopu dla mam po urodzeniu dziecka waha się od 14 do 52 tygodni. Posłowie proponują przyjęcie jednolitych przepisów regulujących wymiar urlopów macierzyńskich. Zgodnie z propozycją Parlamentu, która będzie głosowana jutro (środa) urlop macierzyński będzie trwał 20 tygodni i przez pierwsze sześć będzie płatny w pełnym wymiarze. Wynagrodzenie za pozostałe tygodnie nie mogłoby być niższe niż 85% podstawowego. Dyrektywa wprowadza także dwutygodniowy urlop ojcowski.

Zdaniem posłów dwadzieścia tygodni to korzystny okres, aby pomóc kobietom w dojściu do formy po porodzie, zachęcić do karmienia piersią i umożliwić kobiecie nawiązanie mocnej więzi z dzieckiem. Dłuższy okres mógłby niekorzystnie wpływać na powrót kobiet na rynek pracy. Wypłacanie wynagrodzenia przez okres urlopu gwarantuje, że kobiety nie znajdą się w gorszej sytuacji finansowej dlatego, że zdecydowały się zostać matkami.

Urlop ojcowski

Z myślą o zapewnieniu rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, posłowie wprowadzili także poprawki, w których proponują dwa tygodnie urlopu do wykorzystania przez drugie z rodziców dziecka. Uprawnienie to przysługiwać będzie parom nie będącym w związku małżeńskim.

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek

Pod głosowanie poddany zostanie także projekt dyrektywy w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, stanowiące 16% ludności aktywnej zawodowo, nadal są mniejszością w Europie. Zaledwie jedną trzecią z 32,5 mln osób prowadzących działalność na własny rachunek stanowią kobiety, chociaż to one wydają się wyrażać większą gotowość do podejmowania działalności na własny rachunek w celu uniknięcia bezrobocia lub lepszego pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego.

71% kobiet prowadzących działalność na własny rachunek pracuje w sektorze usług. W rolnictwie można zaobserwować podobny odsetek kobiet i mężczyzn, odpowiednio 21% i 20%. Największy wzrost liczby kobiet prowadzących działalność na własny rachunek (o 10% w latach 1998-2006) stwierdzono w Luksemburgu, a następnie w Grecji, Włoszech i na Cyprze (5%).

Astrid LULLING (EPP-ED, LU)

Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek

Edite ESTRELA (PSE, PT)

Poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią

Procedura: Współdecyzja

Debata: 04.05.2009

Głosowanie: 06.05.2009

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: