e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek VAT i akcyza

Parlament Europejski zaleca wolniejsze podnoszenie stawek akcyzy na olej napędowy

14.3.2008

Parlament Europejski poparł wniosek Komisji Europejskiej dotyczący podniesienia minimalnych stawek opodatkowania oleju napędowego do poziomu stawek opodatkowania benzyny bezołowiowej, choć proponuje, aby proces ten postępował wolniej. Posłowie sugerują ograniczenie dalszego wzrostu opodatkowania benzyny i oleju napędowego w krajach, w których podatki te są na wysokim poziomie.  W państwach członkowskich UE istnieją znaczne rozbieżności w poziomach opodatkowania oleju napędowego, co może prowadzić do zjawiska turystyki paliwowej i zakłóceń konkurencji w regionach przygranicznych. Zbliżenie wysokości opodatkowania oleju napędowego zwalczyłoby problem nierównej konkurencji, a ostatecznie doprowadziłoby do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego i zmniejszenia szkód dla środowiska.
 

Harmonogram wzrostu stawek akcyzy na olej napędowy


 
Posłowie nie sprzeciwiają się zrównaniu minimalnych stawek akcyzy na olej napędowy i benzynę bezołowiową, ale proponują, aby proces ten przebiegał wolniej niż proponuje Komisja Europejska. Stawki wzrosną z obecnego poziomu 302 euro (za 1000 litrów) do 330 euro w roku 2010, 340 euro w roku 2012 i 359 euro w roku 2015 (KE proponowała tę stawkę już w roku 2012).
 
Parlament odrzuca propozycję Komisji Europejskiej, aby docelowo stawka akcyzy wzrosła do 380 euro/1000 l, co według KE miałoby nastąpić już w 2014 roku.
 

Okres przejściowy dla Polski, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Rumunii


 
Polska, Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia uzyskają okres przejściowy i będą mogły podnosić stawki podatku według innego harmonogramu: 302 euro (za 1000 litrów) do 2012 r., 330 euro do 2013 r., 359 euro do 2016 r.
 
Posłowie odrzucają zapisy, które przedłużają okresy przejściowe dla Hiszpanii, Austrii, Belgii, Luksemburga, Portugalii i Grecji.
 

Ograniczenie dalszego wzrostu opodatkowania benzyny i oleju napędowego


 
Posłowie proponują także poprawki, które zobowiązują państwa członkowskie, w których stawka akcyzy w dniu 1 stycznia 2008 r. przekraczała na olej napędowy kwotę 400 euro za 1000 litrów, a na benzynę bezołowiową 500 euro za  1000 litrów, do niepodnoszenia ponownie stawek akcyzy do dnia 1 stycznia 2015 r. Te propozycje dotyczą przede wszystkim rynku Wielkiej Brytanii i Niemiec.
 
Posłowie zwracają uwagę, że zbliżenie stawek akcyzy powinno uwzględniać skutki inflacyjne oraz potrzebę zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej. Harmonizacja stawek nie powinna prowadzić do niewspółmiernych wymogów w stosunku do państw członkowskich, które są zmuszane do podnoszenia stawek akcyzy. Wymóg ten utrudnia danym państwom członkowskim spełnienie kryteriów inflacyjnych, co jest głównym warunkiem wstępnym przystąpienia do strefy euro.
 
Ponieważ proponowana dyrektywa dotyczy propozycji z zakresu polityki podatkowej, Parlament obraduje nad nią w procedurze konsultacji wydając opinię, której Rada nie musi uwzględnić. Decyzja o przyjęciu propozycji w Radzie Ministrów UE musi zapaść jednogłośnie. 

Źródło: www.europarl.europa.eu

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ