PIT 2011. Jak poprawić błędy w rozliczeniu?

Gdy zrobisz to za późno, narazisz się na karę. Czasem na korekcie można wiele zyskać.

Może się zdarzyć, że już po rozliczeniu odnajdziemy zagubioną fakturę, PIT-11 wystawiony przez zleceniodawcę lub po prostu zauważymy, że popełniliśmy błąd w obliczeniach.

Wówczas powinniśmy jak najszybciej złożyć korektę zeznania. – Składa się ją na właściwym formularzu, na którym w rubryce „cel złożenia formularza” zaznaczamy kwadrat „korekta zeznania” – wyjaśnia resort finansów.

Właściwy formularz oznacza tutaj taki sam, na którym złożyliśmy poprawiane właśnie zeznanie. W przypadku PIT-37 wspomniane pole korekta zeznania znajdziemy w rubryce nr 10.

Powinno się również poprawić załączniki do deklaracji, jeśli podane w nich dane były nieprawidłowe. Do korekty dołączamy też uzasadnienie. Trzeba w nim wyjaśnić, co zmieniamy w deklaracji i dlaczego. Takie pismo może mieć dowolną formę.

- Korektę można złożyć również w formie elektronicznej – czytamy na rządowej stronie e-deklaracje.gov.pl. Jeśli wybierzemy taką opcję, robimy to właśnie poprzez wskazany portal.

Wówczas po zaznaczeniu opcji „korekta" system automatycznie wygeneruje elektroniczny formularz ORD-ZU, w którym podamy uzasadnienie zmian. Dotyczy to również osób, które rozliczyły się z fiskusem w sposób tradycyjny, przesyłając papierową deklarację podatkową. One też mogą skorygować PIT w formie on-line.

Ile czasu masz na poprawienie PIT?

Zgodnie z przepisami rozliczenia za 2011 rok będziemy mogli korygować aż do końca 2017 roku.

W przypadku poprawiania PIT przez internet musimy natomiast pamiętać, że skorygujemy w ten sposób tylko te formularze, które w danym roku były możliwe do złożenia w formie elektronicznej. Przykładowo za rok 2008 będzie to jedynie PIT-37, ponieważ system pozwalał wówczas rozliczać elektronicznie tylko takie zeznanie.

Obecnie mamy możliwość składania przez internet ośmiu formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; PIT-28, PIT-16A oraz PIT-19A. Zatem, gdy poprawiamy PIT za rok 2011, przez internet skorygujemy wspomnianą ósemkę. Pozostałe trzeba poprawiać na papierze.

Nie warto czekać, bo będą kłopoty

Stosunkowo długi czas na złożenie korekty nie powinien skutkować tym, że będziemy z tym zwlekać. Jak już pisaliśmy – najlepiej poprawić PIT od razu po zauważeniu błędów.

Gdy pomyłka jest znaczna i nie złożymy korekty, fiskus może wszcząć wobec nas postępowanie i wezwać do złożenia wyjaśnień. Jeśli zignorujemy pismo urzędników, narazimy się na karę do 2,7 tys. zł. Dodatkowo takie postępowanie może się dla nas skończyć sądem oraz wysoką grzywną, liczoną w dziesiątkach tysięcy złotych.

KIEDY FISKUS SAM POPRAWI BŁĘDY W PIT?
JAKIE ODSETKI ZA ZALEGŁY PODATEK?
CZYTAJ NA DRUGIEJ STRONIE

Drobne błędy urzędnicy sami poprawią

- Jeżeli podczas czynności sprawdzających urząd skarbowy sam stwierdzi, że nasze zeznanie zawiera niewielkie błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (np. nieprawidłowe zaokrąglenia czy zamiana kolejności cyfr — tzw. czeski błąd), wówczas może we własnym zakresie skorygować te błędy na kserokopii złożonego przez nas zeznania – wyjaśnia ministerstwo.

Przepisy ordynacji podatkowej precyzują, kiedy nasze pomyłki będą zaliczone do wspomnianych niewielkich błędów rachunkowych. Limitem jest 1000 złotych. Jeśli w wyniku korekty zeznania wysokość nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty nie przekroczy tej kwoty, to urząd sam poprawi PIT.

Kopię poprawionego zeznania fiskus wyśle nam do akceptacji. – Mamy 14 dni od dnia jej doręczenia na ewentualne wniesienie sprzeciwu, które powoduje automatyczne anulowanie korekty urzędu skarbowego – zaznacza resort finansów.

Na korekcie możesz również zyskać

Będzie tak m.in. wtedy, gdy zapomniałeś przy wypełnianiu PIT o przysługującej ci uldze, np. za internet. Wówczas możesz złożyć zeznanie korygujące i odzyskasz nadpłatę związaną z tą ulgą. Dostaniesz ją w ciągu trzech miesięcy od złożenia korekty - oczywiście bez odsetek, ponieważ urząd nie jest winny tego, że zapomnieliśmy o uldze.

Dopłata podatku razem z odsetkami

Gdy po korekcie deklaracji okaże się jednak, że podatek do zapłaty będzie wyższy niż zapłacony, musimy powstałą zaległość uregulować. Dochodzą do tego 14 proc. odsetki, które nalicza się od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Terminem tym jest 30 kwietnia.

W sytuacji opłacenia zaległości w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty, można zastosować obniżoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Jest to 75 proc. normalnej stawki (obecnie obniżona stawka wynosi 10,5 proc.).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Państwowa Służba Ochrony zastąpi BOR?

  Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony przygotowywany w MSWiA trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Nowa formacja ma zastąpić istniejące dziś Biuro Ochrony Rządu. Zmiany mają (...)

 • Termin odliczenia podatku VAT

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalnym prawem każdego podatnika. W praktyce podatnicy mają jednak bardzo często wątpliwości, kiedy mogą z prawa tego skorzystać. W związku z (...)

 • Korekta zeznania podatkowego

  Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą co do zasady skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym (...)

 • PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

  Odliczenie za Internet zostało zlikwidowane, natomiast ulga na wychowanie dziecka została bardzo mocno ograniczona. Przywileje stracili też bogaci rodzice oraz naukowcy i artyści. Z dniem 1 stycznia (...)

 • Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

  Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia. Jeśli (...)