e-prawnik.pl Porady prawne

Zbiorowe prawo pracy

Spory pracownicze

PKPP Lewiatan apeluje o porozumienie w sprawie emerytur pomostowych

21.6.2008

10 czerwca upłynął termin, w jakim połączone Zespoły Komisji Trójstronnej ds. ubezpieczeń społecznych oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy miały przedstawić wspólne stanowisko w sprawie założeń do projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Podjęte przez partnerów społecznych negocjacje nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, ale szansa na porozumienie jeszcze istnieje.

W trakcie wielomiesięcznych negocjacji strona związkowa cały czas postulowała rozmowę NIE o emeryturach pomostowych, ale o emeryturach z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przysługujących wszystkim ubezpieczonym wykonującym tego rodzaju zatrudnienie - bez względu na datę urodzenia. Porozumienia nie osiągnięto również w sprawie definicji pojęć: „praca wykonywana w szczególnych warunkach" i „praca o szczególnym charakterze".

PKPP Lewiatan jest zaniepokojona coraz bardziej widocznym brakiem możliwości osiągnięcia konsensusu w kwestiach, które w naszej opinii mają kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wzrostu gospodarczego w Polsce.

Uważamy, że prowadzone w ramach Komisji Trójstronnej prace powinny odnosić się do założeń przyjętych podczas reformy emerytalnej w 1998 r. i dotyczyć wyłącznie osób urodzonych przed 1969 r. Tym samym emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinny mieć charakter wygasający i zostać zastąpione emeryturami pomostowymi. Uważamy również, że założenia do ustawy o emeryturach pomostowych powinny być rozpatrywane łącznie z założeniami programu „Solidarność pokoleń 50 ". Szybkie wprowadzenie ustawy o emeryturach pomostowych jest bowiem tylko jednym z czynników, które będzie motywować dużą część Polaków do kontynuowania aktywności zawodowej.

PKPP Lewiatan postuluje więc radykalne zawężenie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury poprzez zastąpienie ich emeryturami pomostowymi dla ściśle ograniczonej grupy pracowników wykonujących - w pełnym wymiarze czasu pracy - prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zasadnicze znaczenie przy konstruowaniu emerytur pomostowych odgrywa bowiem założenie, że pracownicy, którzy ze względów zdrowotnych i z uwagi na szczególne warunki/charakter pracy nie mogą już kontynuować zatrudnienia na dotychczasowych stanowiskach, powinni wykorzystywać posiadaną wiedzę i zdobyte przez lata doświadczenie w nowej pracy.

Celem emerytur pomostowych nie jest przecież obejmowanie całych grup zawodowych i obciążanie kosztami dodatkowych świadczeń wszystkich podatników. W tym kontekście szczególnie ważne jest odpowiednie doprecyzowanie definicji pojęć „praca wykonywana w szczególnych warunkach" i „praca o szczególnym charakterze", które ograniczy zbyt wczesne wyjście z rynku pracy, np. tancerzy czy stroicieli fortepianów.

Za konieczne uważamy również ścisłe uzależnienie wysokości emerytur pomostowych od zgromadzonego przez ubezpieczonego kapitału i oczekiwanego średniego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę.

W odniesieniu do zasad finansowania emerytur pomostowych PKPP Lewiatan podziela pogląd, zgodnie z którym pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinni partycypować w finansowaniu emerytur pomostowych.

„Apelujemy do związków zawodowych, rządu i całego społeczeństwa, aby dostrzegli zagrożenie, jakie dla przyszłych pokoleń niesie obecna niska aktywność zawodowa Polaków. Jeśli tego nie zmienimy, Polska naszych dzieci i wnuków nigdy nie osiągnie poziomu życia, jaki znają społeczeństwa zachodnie. Emerytury pomostowe to nie kara za grzechy, to nasza realna szansa na cywilizacyjny awans. Jeszcze trwają społeczne konsultacje, jeszcze możemy się porozumieć" - mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 11 czerwca 2008 r.; www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ