Podatek od nieruchomości

Podatek rolny i leśny

Podatki gruntowe niezależne od infrastruktury liniowej?

Propozycje ME dotyczące podatków gruntowych mają pozwolić zapobiec wzrostowi cen energii

Rządowy projekt ustawy określa zasady opodatkowania gruntów (głównie leśnych), przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z zaproponowaną regulacją, umieszczenie tej infrastruktury na terenie, który nie należy do przedsiębiorstwa, nie będzie wpływać na sposób opodatkowania tego gruntu.

W praktyce dochodzi bowiem do odmiennego opodatkowania tych gruntów w zależności od ich położenia. Przykładowo teraz grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w jednej gminie są opodatkowane podatkiem leśnym, a w innej – podatkiem od nieruchomości, według stawki najwyższej związanej z działalnością gospodarczą.

W proponowanej nowelizacji doprecyzowano więc zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ma pozwolić wprowadzić jednolite zasady opodatkowania gruntów, na których umieszczona jest ta infrastruktura. Konieczne jest wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem, nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce dochodzi bowiem do odmiennego opodatkowania takich miejsc w zależności od ich położenia. W nowelizacji jednoznacznie wskazano zatem, że umieszczenie takiej infrastruktury na gruntach nie należących do przedsiębiorstw dysponujących tą infrastrukturą – nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania (głównie terenów leśnych). Umieszczenie tej infrastruktury nie oznacza zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej. Samo usytuowanie takiej infrastruktury ma być neutralne pod względem podatkowym.

W ten sposób wyeliminowana zostanie uznaniowość organów podatkowych (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w wymierzaniu podatku za grunty, na których umieszczana jest infrastruktura liniowa.

Jakie mają być skutki proponowanych zmian?

Intencją ministra energii i rządu jest zatem przyjęcie zasady, zgodnie z którą umieszczenie infrastruktury liniowej na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo (będące właścicielem infrastruktury) korzysta w sposób ograniczony (odpowiadający zakresowi służebności przesyłu, innej umowy lub bezumownie), nie skutkuje zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów.

Tak więc przoponowana regulacja pozwoli uniknąć sytuacji, gdy właściciel gruntów przez które przebiega infrastruktura liniowa, będzie zobowiązany do zapłaty najwyższej stawki podatku od nieruchomości, pomimo tego, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

Natomiast, gdy na tych terenach – oprócz posadowienia takiej infrastruktury – prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości.

Jednym z ważniejszych efektów wprowadzanych zmian ma być niedopuszczenie do drastycznego wzrostu cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz przesyłowych energii elektrycznej dla odbiorców końcowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorców itp.). W przypadku gospodarstw domowych istotne będzie także zapobieganie ubóstwu energetycznemu. Chodzi także o niedopuszczenie do wzrostu opłat za usługi świadczone przez inne przedsiębiorstwa (gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne).

- "Wprowadzenie zmian pozwoli m.in. zapobiec wzrostowi stawek opłat dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców. W przypadku gospodarstw domowych istotne będzie także ograniczanie ubóstwa energetycznego" – podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że warto także zwrócić uwagę na fakt, iż ustawa nie dopuści do wzrostu opłat za usługi świadczone przez inne przedsiębiorstwa: gazowe, ciepłownicze czy telekomunikacyjne.

Kiedy projektowana nowelizacja ma wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.8.2018

  Jak będzie opodatkowana ziemia pod słupami energetycznymi?

  Nowe regulacje ujednolicają zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna infrastruktura liniowa. Dzięki nim właściciele terenów, na których się ona (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • 18.2.2013

  Czy wiesz co to są ceny transferowe?

  Pojęcie cen transferowych nie posiada precyzyjnej definicji, nie jest też jednoznaczne. Dla niniejszego opracowania przyjmujemy, iż ceny transferowe są to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami (...)

 • 5.9.2017

  Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

  1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

 • 30.5.2017

  Będą wyświetlacze czasu na sygnalizatorach świetlnych

  Zarządcy ruchu będą mogli instalować wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł. Taką zmianę przewiduje podpisane przez ministra Mariusza Błaszczaka oraz Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury (...)