e-prawnik.pl Porady prawne

Podatkowa przejrzystość w nowej propozycji KE

23.3.2015

Pakiet środków zaprezentowała Komisja Europejska. Jego głównym elementem jest propozycja automatycznej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ich indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. To kolejny etap walki ze szkodliwą konkurencją podatkową w UE i z firmami, które próbują omijać przepisy.

Szacuje się, że unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa kosztuje budżety publiczne państw członkowskich miliardy euro każdego roku. Praktyki te podważają także sprawiedliwy podział obciążenia między podatnikami i zakłócają uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami.

Spółki wykorzystują złożoność systemów podatkowych i brak współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, aby sztucznie przesuwać zyski i minimalizować płacone przez siebie podatki. Zwiększenie przejrzystości i zacieśnienie współpracy ma zatem kluczowe znaczenie dla walki z agresywnym planowaniem podatkowym i nadużyciami podatkowymi.

Przedstawiony dzisiaj pakiet dotyczący przejrzystości podatkowej ma na celu zapewnienie państwom członkowskim informacji potrzebnych im, aby mogły chronić swoje bazy podatkowe i identyfikować przedsiębiorstwa, które usiłują uniknąć płacenia należytego wkładu podatkowego.

- Każdy musi wnosić należyty wkład podatkowy. Obowiązek ten dotyczy tak samo korporacji wielonarodowych, jak i każdej innej osoby. Dzięki przedstawionemu dzisiaj wnioskowi dotyczącemu automatycznej wymiany informacji organy podatkowe będą sprawniej wykrywać luki w systemach podatkowych lub przypadki powielania się obowiązków podatkowych pomiędzy państwami członkowskimi.

W najbliższych miesiącach zaproponujemy konkretne działania mające na celu zlikwidowanie takich luk czy nakładania się przepisów. Jesteśmy zdecydowani poprzeć nasze deklaracje realnymi, wiarygodnymi i uzasadnionymi środkami - powiedział wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za euro i dialog społeczny.

- Osiągnięto już granice tolerancji dla przedsiębiorstw, które unikają płacenia sprawiedliwego wkładu podatkowego, i dla systemów, które im to umożliwiają. Musimy zadbać o to, aby miejsce faktycznego uzyskiwania dochodów przez przedsiębiorstwa stanowiło również miejsce, w którym są one opodatkowywane. Aby tego dokonać, państwa członkowskie muszą otworzyć się na współpracę. Przedstawiony dzisiaj pakiet dotyczący przejrzystości podatkowej ma to właśnie na celu - dodał Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ