Podsłuchiwanie obywateli trzeba uzasadnić

Do wniosku o założenie podsłuchu telefonicznego policjanci będą musieli dołączać materiały uzasadniające zastosowanie kontroli operacyjnej. Do tej pory wystarczał tylko wniosek.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego odświeża przepisy dotyczące kontroli operacyjnej.

Nowela procedury karnej ma zapewnić efektywną i merytoryczną kontrolę sądu i prokuratora nad ustawowo dozwolonymi czynnościami operacyjnymi organów ścigania, m.in. zakładaniem podsłuchów telefonicznych.

Policja, występując do sądu o pozwolenie na założenie podsłuchu, będzie musiała uzyskać pisemną zgodę prokuratora okręgowego oraz dołączyć do wniosku w tej sprawie materiały uzasadniające potrzebę podsłuchania obywatela. Do tej pory wystarczał tylko wniosek.

Przyjęte przez rząd przepisy zobowiążą prokuratora generalnego do przedstawienia Sejmowi i Senatowi corocznego, jawnego sprawozdania o łącznej liczbie założonych podsłuchów przez poszczególne służby.

W sprawozdaniu znajdą się również informacje o efektach sądowego i prokuratorskiego nadzoru nad dozwolonymi czynnościami, które ingerują w prawo obywatela do prywatności.

Odświeżony kodeks karny ma także zakończyć wykorzystywanie dowodów uzyskanych w wyniku kontroli procesowej oraz kontroli operacyjnej w innych postępowaniach niż postępowanie karne.

Organy ścigania będą musiały ponadto informować prokuratora o zniszczonych materiałach z podsłuchów, które nie potwierdziły informacji o popełnieniu przestępstwa.

O zachowaniu niektórych materiałów z kontroli operacyjnej - istotnych dla bezpieczeństwa państwa - będzie orzekał sąd okręgowy w Warszawie. Z wnioskiem o zarchiwizowanie takich danych wystąpi szef ABW, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego.

Nowela wprowadzi także instytucję tzw. „zgody następczej", o którą wystąpi jedynie prokurator.

Zgoda zastępcza będzie zgodą sądu na wykorzystanie dowodów pochodzących z kontroli procesowej lub operacyjnej, gdy utrwalone zapisy ujawniły popełnienia przestępstwa, które nie było przedmiotem postanowienia sądu.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (5)

grzyb

21.10.2011 19:2:2

@ss 2011-10-20 00:55:52

a Tobie po jaki grzyb firanki w oknach? masz cos do ukrycia?

Al Capone

20.10.2011 12:9:5

Re: Podsłuchiwanie obywateli trzeba uzasadnić

Jako przestępca zrobię tak, rozpowiem wśród znajomych (tych których podejrzewam że na mnie donoszą) że mam zamiar dokonać przestępstwa podam im różne numery telefonów, policja założy mi podsłuch bo będzie miała wiarygodne informacje ( od kapusi z mojego otoczenia)plus moje zachowanie ( dotychczasowa karalność itd), po jakiś czasie powiadomią mnie, że stosowali wobec mnie podsłuch - bo oczywiście w tym czasie nie popełnię przestępstwa- ze mnie kontrolowali, wtedy zorientuje się który z otoczenia lub wspólników przestępstwa donosi na mnie. Bardzo dziękuję za tą nowelizację ułatwi mi to dymanie tego biednego społeczeństwa, ale przecież ono w 39% tego pragnie.

buli

20.10.2011 8:51:36

Re: Podsłuchiwanie obywateli trzeba uzasadnić

Najlepsze są wnioski ze wsteczna datą

ss

20.10.2011 0:55:52

Re: Podsłuchiwanie obywateli trzeba uzasadnić

Do poprzednika jak nie znasz się to nie wypowiadaj. Czytanie ze zrozumieniem tekstu się kłania. A czego ty się tak boisz jak nie masz nic do ukrycia!!!

@

17.7.2011 21:17:15

Re: Podsłuchiwanie obywateli trzeba uzasadnić

Ale jaja. Nikt w to nie wierzy.Kto ma kontrolować policję z legalności podsłuchu.Każdy wniosek można lipnie uzasadnić i wszystkich podsłuchiwać.Wnioski będą jajeczne na przykład : podsłuchiwany jest rodziną przestępcy,albo pracował z nim kiedyś,albo spotkał się z przestępcą,przywitał się z nim,jest jego sąsiadem,mieszka w tym samym mieście ,przypadkiem usiedli w kawiarni czy kinie koło siebie,mieszka w tym samym województwie,żony się znają,dzieci się znają.Każdy kit będzie dobry do 100% inwigilacji w policyjnym państwie,bo obywatel dla urzędasa to potencjalny podejrzany.Komuna wraca.

Pokaż wszystkie komentarze (5)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: