Podstawowy rachunek bankowy dla wszystkich

Każdy, legalnie przebywający na terenie UE, powinien mieć dostęp do podstawowego rachunku płatniczego, niezależnie od narodowości czy miejsca zamieszkania, przegłosował wczoraj Parlament Europejski.

Zasady dotyczące rachunku oraz koszty powinny być jasne i łatwe do porównania, łatwa powinna być też zmiana rachunku, po znalezieniu lepszej oferty. Dzięki głosowaniu, parlamentarni negocjatorzy uzyskali silny mandat do rozmów z państwami członkowskimi, w celu ustalenia ostatecznego kształtu przepisów.

- W dzisiejszym świecie, konsumenci oraz sektor usług detalicznych są zależni od dostępu do nowoczesnych usług płatniczych. Udostępnienie elektronicznych usług płatniczych nie jest kosztowne, a może ułatwić życie konsumentów, zwiększyć efektywność firm i pomóc w modernizacji naszych gospodarek. Dlatego też, Parlament uważa za konieczne wymaganie od banków, aby dostarczyły tych usług i pomagały klientom dokonywać świadomych wyborów. Parlament szybko zakończył pracę nad przepisami i od państw członkowskich zależy teraz, czy zakończymy pracę na wiosnę przyszłego roku, powiedział Jürgen Klute (GUE/NGL, DE), odpowiedzialny za przygotowanie przepisów, ze strony Parlamentu.

Otwarty dostęp

Parlament nalegał, aby wszyscy dostawcy usług płatniczych mieli w swojej ofercie podstawowy rachunek płatniczy, wyjątki od tej reguły będą zależały od decyzji kraju, podejmowanej obiektywnie zgodnie z restrykcyjnymi kryteriami. Podstawowe rachunki płatnicze powinny być dostępne dla każdej osoby przebywającej legalnie na terenie UE oraz posiadającej związek z państwem, w którym chciałaby otworzyć rachunek, po spełnieniu powyższych warunków, dostawca usług nie miałby prawa odmówić otworzenia rachunku.

Każdy otwierający rachunek powinien być w stanie zrozumieć i porównać opłaty i zasady jego działania, informacja ta powinna być przystępna oraz przekazana w standardowym formacie na terenie UE. W każdym państwie członkowskim powinna działać, co najmniej jedna, niezależna, strona internetowa porównująca opłaty, odsetki oraz poziom usług świadczonych przez banki. Posłowie zadbali też o to, by banki zobowiązane były udzielić informacji o podstawowym rachunku w swojej ofercie.

Charakterystyka podstawowego rachunku

Podstawowe rachunki pozwoliłyby klientom na wpłacanie i wypłacanie pieniędzy oraz dokonywanie przelewów na terenie UE. Rachunek taki, nie dawałby jednak dostępu do kredytu. Wszystkie banki powinny mieć takie rachunki w swojej stałej ofercie, a opłaty z nimi związane powinny być niższe niż za jakiekolwiek inne usługi świadczone przez bank, uzgodnili posłowie.

Klienci powinni mieć również możliwość zmiany rachunku na terenie UE, za niewysoką opłatą. Banki powinny być odpowiedzialne za transfer aktualnych danych klienta oraz za wszelkie straty klienta, które wynikałyby z niedopełnienia tego obowiązku.

Parlament dał swoim negocjatorom silny mandat do negocjacji z państwami członkowskimi.

źródło: Parlament Europejski

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Ra

8.1.2014 22:21:16

Re: Podstawowy rachunek bankowy dla wszystkich

PRZECIEŻ MUSZĄ MIEĆ KONTROL NAD NASZYMI PIENIĘDZMI.a sami mogą zarabiać ddddużo i bezkarnie lokując w obcych bankach (ukrywając w ten sposób zaarobki swoim kraju)

hzk

15.12.2013 9:11:34

Re: Podstawowy rachunek bankowy dla wszystkich

niechcezadnegorachunkuininechcemniecnicdoczynieniaze zlodziejami

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY