Pogrzeb prezydenta: będzie zakaz noszenia broni

Czasowy zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze Warszawy i Krakowa jest związany z uroczystościami pogrzebowymi, jakie są w tych miastach organizowane.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji noszenie wszelkiego rodzaju broni będzie zakazane w Warszawie w sobotę (17 kwietnia), a w Krakowie w niedzielę (18 kwietnia).

Zakaz jest związany z uroczystości pożegnalnymi i pogrzebowymi, które odbędą się w tych miastach w związku z tragiczną katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

- Udział w uroczystościach zapowiedzieli najważniejsi dostojnicy areny międzynarodowej. Ze względu na konieczność zapewnienia spokoju, ładu publicznego oraz bezpieczeństwa uczestników uroczystości wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni znajduje swoje merytoryczne uzasadnienie – twierdzi MSWiA.

Zakaz wydano na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Według przepisu jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny tego wymagają, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na obszarze całego państwa lub na określonych obszarach, zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni lub niektórych jej rodzajów na czas określony.

Zakaz nie będzie dotyczył wszystkich. Zostaną spod niego wyłączeni funkcjonariusze publiczni - m.in. policji, BOR i Straży Granicznej.

Zgodnie z art. 33 ust 2 wspomnianej ustawy z zakazu tego wyłączone są również osoby posiadające broń na podstawie świadectwa broni wydanego podmiotom:

- przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

- przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

- urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

Broń będą mogli nosić ponadto członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz cudzoziemcy posiadający broń i amunicję w celu wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych i członków oficjalnych delegacji zagranicznych.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.8.2018

  Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

  W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)

 • 16.12.2013

  Odblaski dla pieszych obowiązkowe od 2014 roku

  W dniu 26 lipca 2013 roku uchwalona została ustawa nowelizująca ustawę prawo o ruchu drogowym. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez zmniejszenie liczby osób ginących każdego (...)

 • 12.9.2016

  Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

  Śmierć jest dla każdego, a szczególnie dla członków rodziny wydarzeniem dramatycznym i bolesnym. Oprócz cierpień zwiazanych z utrata bliskieuj osoby, rodzina zmarłego musi stawić (...)

 • 20.2.2018

  Wyposażymy obce wojska?

  Żołnierze wojsk obcych stacjonujących w Polsce będą mogli zostać wyposażeni w broń i amunicję, jakimi dysponują Siły Zbrojne RP. Chodzi tu przede wszystkim o personel Dowództwa Wielonarodowej (...)

 • 28.5.2010

  Posiadanie broni

  Jeśli chcesz posiadać broń palną i amunicję do tej broni musisz uzyskać zezwolenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Natomiast gdybyś chciał posiadać (...)