e-prawnik.pl Porady prawne

Obywatelstwo

Dobra osobiste

Posłowie przeciw stosowaniu amunicji kasetowej

21.11.2008

Parlament Europejski wzywa wszystkie państwa, żeby niezwłocznie podpisały, ratyfikowały i wdrożyły konwencję o broni kasetowej (CCM), która zakazuje stosowania, produkcji, składowania i przekazywania tego rodzaju broni.

Parlament przyjął rezolucję, w której wezwał wszystkie państwa do niezwłocznego podpisania i ratyfikacji konwencji CCM zakazującej stosowania, produkcji, składowania i eksportu broni kasetowej jako całościowej kategorii broni. Parlament wzywa wszystkie państwa, żeby na szczeblu krajowym podjęły starania i rozpoczęły wdrażanie CCM jeszcze przed jego podpisaniem, które zaplanowane jest na 3 grudnia br. w Oslo.

Parlament wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, które stosowały broń kasetową, żeby udzieliły pomocy ludności dotkniętej jej skutkami. oraz by zapewniły techniczną i finansową pomoc w usunięciu i zniszczeniu niewybuchów broni kasetowej. Również Komisja Europejska powinna zwiększyć pomoc finansową, jakiej udziela wspólnotom i jednostkom, które padły ofiarą niewybuchów broni kasetowej.

Na zakończenie międzynarodowego zgromadzenia państw w Dublinie w dniach 19-30 maja 2008 roku, 107 państw przyjęło Konwencję dotyczącą amunicji kasetowej, która zakazuje stosowania, produkcji, handlu i składowania tego rodzaju broni.

Konwencja zostanie otwarta do podpisania w dniu 3 grudnia 2008 r. w Oslo. Wejdzie w życie sześć miesięcy po złożeniu przez 30 państw instrumentów ratyfikacyjnych u Sekretarza Generalnego ONZ. Zdaniem posłów, którzy w październiku skierowali w tej sprawie interpelacje do Rady, niedawne wykorzystanie tego rodzaju broni podczas konfliktu gruzińskiego ponownie pokazało pilną potrzebę przyjęcia wspomnianej Konwencji.
 
Amunicja kasetowa zrzucona z powietrza w postaci bomb lub wykorzystywana w pociskach artyleryjskich rozprasza się na dużym obszarze. Wiele ładunków nie wybucha i często dostaje się w ręce najmłodszych. Organizacja Handicap International szacuje, że 98% ofiar bomb kasetowych stanowią cywile, z których 27% to właśnie dzieci. 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska, 20.11.2008

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ