Emerytura

Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

Strona 1 z 3

Oto informacja MSWiA o stanie prac nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi prac prowadzonych przez resort spraw wewnętrznych i administracji nad zmianą ustawy o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych informujemy, że niezwłocznie po opracowaniu ostatecznych założeń do projektu zostaną one skierowane do zaopiniowania przez wszystkie związki zawodowe służb zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że aktualnie przygotowano dopiero wstępne założenia do projektu, które stanowią punkt wyjścia do dyskusji w gronie kierownictwa służb oraz szefów instytucji nadzorujących formacje mundurowe. Fakt przekazania wstępnych założeń do szerokiej grupy zainteresowanych podmiotów z prośbą o zapoznanie się i wniesienie stosownych uwag na tak wczesnym etapie prac wynika z troski resortu swia o wypracowanie jak najtrafniejszych i najbardziej satysfakcjonujących dla funkcjonariuszy rozwiązań na miarę XXI wieku. Czując ogromne zainteresowanie różnych grup społecznych kierownictwo resortu zdecydowało się na tak wczesny etap konsultacji.

Termin przesyłania uwag do wstępnych założeń projektu mija w dniu 6 lutego 2009r. Mamy nadzieję, że przedstawione merytoryczne uwagi przyczynią się do powstania ostatecznych założeń projektu. Założenia te zostaną przesłane do RCL, które prawdopodobnie od marca br. rozpocznie intensywne prace nad przygotowaniem projektów stosownych ustaw. Ostateczny projekt będzie opiniowany przez szerokie grono wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym m.in. przez związki zawodowe oraz organizacje społeczne.

Przystępując do prac koncepcyjnych nad tak poważną reformą emerytalną kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji korzystało m. in. z rozwiązań funkcjonujących w innych krajach europejskich. Oczywiście naszym zamysłem nie jest przeniesienie wprost zapisów ustawowych, funkcjonujących w innych państwach. Zwłaszcza, że w różnych krajach ustawodawcy przyjmują różne rozwiązania. Jesteśmy jednak przekonani, że wykorzystanie sprawdzonych, dobrych rozwiązań, które okazały się satysfakcjonujące dla funkcjonariuszy innych krajów i motywowały ich do pracy i rozwoju zawodowego pozwoli na wypracowanie najlepszych i najbardziej adekwatnych do polskich realiów propozycji.

Chcąc przybliżyć Państwu kontekst rozpoczętej dyskusji nad reformą ustawy emerytalnej służb mundurowych poniżej przedstawiamy przykłady rozwiązań, jakie zostały przyjęte w niektórych krajach europejskich.

W Niemczech, Hiszpanii i Holandii, aby nabyć uprawnienia emerytalne wystarczy osiągnąć określony wiek. Na Białorusi czy w Bułgarii istotne jest przepracowanie określonej liczby lat. W Austrii i Francji oba te warunki należy spełnić łącznie.

Najszybciej policyjnym emerytem można zostać na Białorusi. Tu wystarczy, że przepracujemy 20 lat w resorcie spraw wewnętrznych. Najtrudniej uprawnienia emerytalne jest nabyć w Austrii. Na emeryturę można przejść bowiem dopiero po ukończeniu 65 lat. Ponadto konieczne jest opłacanie składek na ubezpieczenie przez przynajmniej 240 miesięcy, czyli przez 20 lat. Zobaczmy, jak wyglądają systemy emerytalne w poszczególnych państwach europejskich.

Niemcy

Niemiecki policjant, co do zasady, nabywa prawo do pełnej emerytury (73,5% ostatniego uposażenia bez dodatków) najszybciej w wieku 60-65 lat, przy czym nie może pracować w Policji dłużej niż 40 lat. Do stażu wlicza się również okres przepracowany poza służbą, a każdy rok pracy w cywilu jest liczony tak, jak rok służby w Policji. Dolna granica wieku dotyczy funkcjonariuszy pracujących na „stanowiskach roboczych". Pozostali policjanci przechodzą na emeryturę w późniejszym wieku.

Możliwe jest również, przy spełnieniu określonych warunków, przejście na wcześniejszą emeryturę. Aby uzyskać do niej prawo, trzeba mieć skończone co najmniej 50-55 lat (w poszczególnych landach mogą być przyjęte różne rozwiązania). Z uwagi jednak na niekorzystny sposób naliczania emerytury niewiele osób korzysta z tego rozwiązania. Na wcześniejszą emeryturę można odejść również w przypadku problemów zdrowotnych. Podstawą przyznania takiego świadczenia są jednak wyłącznie choroby zawodowe policjantów.

W zasadzie nie występuje w Niemczech zjawisko zatrudniania emeryta policyjnego na etacie cywilnym. Zdarza się to niezmiernie rzadko i dotyczy wysokiej kadry oficerskiej zatrudnianej na stanowiskach doradczych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość, by policjant nie odszedł na obowiązkową emeryturę. Stan taki może trwać do 3 lat po wyznaczonym terminie, ale musi być uzasadniony niezbędnością funkcjonariusza w służbie. Z tych względów najczęściej dotyczy wysokich stanowisk kadry kierowniczej.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

smok

25.2.2009 23:50:19

Re: Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

Wydaje mi się, że żyjemy w Polsce a nie gdzieś w jakimś innym kraju. Czy rząd jest w stanie zagwarantować każdemu mundurowemu, że dosłuży do pełnej emerytury? Pamiętam wypowiedzi w telewizji na temat żołnierzy przebywających na misji w Iraku słodzili aż miło po powrocie miła niespodzianka obiegówka do ręki i jazda do cywila.

POLSKI FUNKCJONA

23.2.2009 20:38:47

Re: Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

Dziwne, że jakoś nikt się nie przygląda zarobkom. Porównajmy może i to do innych krajów.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY