Prawo geologiczne i górnicze z nowymi przepisami o CO2

24 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do polskiego prawa tzw. dyrektywę CCS (Carbon Capture and Storage) Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.

Technologia CCS jest jednym ze sposobów ograniczania emisji CO2 do atmosfery i polega na wychwyceniu dwutlenku węgla m.in. z instalacji przemysłowych, przetransportowaniu go do miejsca składowania i zatłoczeniu do izolowanej formacji geologicznej, gdzie będzie przechowywany.

W myśl nowelizacji podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania CO2 będzie wymagało uzyskania koncesji udzielanej przez ministra środowiska. Koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla obejmie działalność związaną z eksploatacją podziemnego składowiska, a także okres po jego zamknięciu, tj. zakończeniu zatłaczania CO2, związany z likwidacją instalacji oraz monitoringiem tego kompleksu przez nie krócej niż 20 lat od jego zamknięcia.

Ustawa wprowadza obowiązek zabezpieczenia z dwóch tytułów: zabezpieczenia finansowego prowadzenia podziemnego składowania CO2 oraz mechanizmu finansowego związanego z przekazaniem odpowiedzialności za podziemne składowisko Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla (KAPS CO2). Nowelizacja przewiduje powołanie tego podmiotu w 2015 r. i powierzenie jego zadań Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Ze względu na niewielkie doświadczenia z CCS i nieznane długoterminowe skutki podziemnego składowania dwutlenku wegla, nowelizacja dotyczy wyłącznie tzw. przedsięwzięć demonstracyjnych. Do końca 2024 r. ma zostać przygotowane sprawozdanie zawierające analizę przeprowadzonych projektów.

Ustawa weszła w życie 24 listopada z wyjątkiem przepisów dotyczących KAPS CO2, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY