Razem na rzecz zdrowia: strategia dla UE na lata 2008-2013

Strona 1 z 2

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym posłowie zawarli uwagi do przedstawionej w ubiegłym roku strategii Komisji Europejskiej na rzecz zdrowia. Zdaniem posłów szczególny nacisk należy położyć na profilaktykę, wczesne wykrywanie i natychmiastowe leczenie oraz zwalczanie wzrastającej oporności na antybiotyki. Posłowie przyjęli poprawki, w których nawołują do podjęcia działań w celu zmniejszenia ilości chorób zawodowych.

Zapobieganie chorobom

Na zapobieganie chorobom przeznacza się tylko 3% budżetów służby zdrowia, mimo że dzięki polityce zapobiegawczej można osiągnąć o wiele lepsze wyniki, skoro 40% chorób wiąże się z niezdrowym trybem życia, zaś jednej trzeciej zachorowań na raka można zapobiec. W związku z tym, Parlament uważa, że należy wzmóc wysiłki na rzecz zapobiegania chorobom oraz wykonywania szczepień, dlatego wzywa Komisję do opracowania planu działań zapobiegawczych na cały pięcioletni okres. Wydatki na opiekę zdrowotną, szczególnie zapobieganie i wczesne diagnozowanie chorób, stanowią nie tylko koszt, lecz także inwestycję, którą można by oceniać w odniesieniu do wskaźnika „lat zdrowego życia" (HLY), który należy do strukturalnych wskaźników lizbońskich.

Dobrze zorganizowane, kompleksowe i skuteczne programy badań przesiewowych umożliwią wczesne wykrywanie i natychmiastowe leczenie chorób, co zmniejszyłoby wskaźnik umieralności i zachorowalności na te choroby. Parlament podkreśla, że koncepcji „zdrowego trybu życia", zakładającej zdrowy sposób odżywiania, nienadużywanie narkotyków, dostateczną aktywność fizyczną, powinien towarzyszyć zrównoważony stosunek do pracy i życia rodzinnego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W poprawkach przyjętych podczas głosowania, Parlament wzywa Komisję do wystąpienia z inicjatywą, która będzie zawierać m.in. ustalenie celów dotyczących zmniejszenia ilości chorób zawodowych, projekt dyrektywy w sprawie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych oraz wniosek dotyczący rewizji dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych.

Parlament domaga się włączenia substancji toksycznych dla reprodukcji do przygotowywanego projektu zmian dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Parlament wyraża ubolewanie, że Komisja nie przedstawiła do tej pory wniosku zmieniającego dyrektywę w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy. Parlament zwracał bowiem w przeszłości uwagę Komisji na konieczność zajęcia się kwestią poważnych zagrożeń dla pracowników służby zdrowia wynikających z pracy z igłami i narzędziami chirurgicznymi.

Zwalczanie odporności na antybiotyki, leczenie chorób chronicznych

Wzrasta oporność na antybiotyki, które stają się coraz mniej użyteczne. Poziom oporności na antybiotyki różni się na obszarze UE, co wynika z różnic w podejściu do leczenia antybiotykami i ich kontroli (3-4 razy wyższe spożycie antybiotyków w niektórych państwach członkowskich). Zwiększona mobilność obywateli zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się opornych bakterii, dlatego posłowie namawiają do monitorowania przypadków niewłaściwego stosowania antybiotyków i promowania ich ostrożnego stosowania. Wśród proponowanych środków zwalczania oporności na antybiotyki, znalazły się propozycje udostępniania antybiotyków tylko na receptę, ograniczanie przepisywania antybiotyków do przypadków, w których antybiotyk jest rzeczywiście potrzebny oraz, w stosownych przypadkach, upowszechnianie zasad higieny. Parlament wzywa do poświęcenia szczególnej uwagi bakterii gronkowca złocistego opornego na metycylinę.

Posłowie zwracają uwagę na potrzebę wspierania badań i promowania zapobiegania chorobom, wczesnej diagnozy i odpowiedniego leczenia chorób chronicznych.

Strategia zdrowotna UE

Niepokojące tendencje zdrowotne, szczególnie wzrost zachorowań na raka, choroby układu krążenia i cukrzycę oraz nasilanie się problemu otyłości, a także nowe wyzwania, niesione przez starzenie się ludności, zmiany klimatyczne i globalizację skłoniły Komisję do przedstawienia pod koniec 2007 r. strategii zdrowotnej UE pt. „Razem dla zdrowia: strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013". Podstawą strategii jest zobowiązanie państw członkowskich i Wspólnoty zapewnienia obywatelom warunków umożliwiających wykonywanie praw i obowiązków związanych z ich zdrowiem, dostosowywaniu opieki zdrowotnej zgodnie z potrzebami pacjentów, ograniczenia nierówności zdrowotnych między poszczególnymi grupami społecznymi, państwami członkowskimi i regionami oraz do traktowania inwestycji zdrowotnych jako warunku rozwoju gospodarczego.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: