Pozostałe

Reforma polskich instytucji rozwojowych na ukończeniu

Sejm pracuje obecnie nad rządowym projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju to element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument zakłada reformę i wzmocnienie efektywności polskich instytucji rozwojowych, których zadaniem są działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Zgodnie z nowymi regulacjami polskie instytucje rozwojowe będą bardziej zintegrowane w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, co ma zapewnić lepszą obsługę obywateli, w tym przedsiębiorców, samorządów oraz wzrost efektywności działania. Powstanie więc system instytucji rozwoju działający pod nazwą: Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, który ma zapewnić skuteczny mechanizm koordynacji oraz nadzoru nad całym systemem instytucji rozwoju. Chodzi o stworzenie wsparcia dla realizacji programów rozwojowych przyjmowanych przez Radę Ministrów.

Grupa będzie skupiać 5 najważniejszych obszarów działalności:

 • inwestycje – z wiodącą rolą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR);
 • bankowość – z wiodącą rolą Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK);
 • ubezpieczenia eksportowe – z wiodącą rolą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE);
 • handel zagraniczny – z wiodącą rolą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH);
 • rozwój przedsiębiorczości – z wiodącą rolą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Tego typu rozwiązania są zgodne z modelem działania instytucji rozwojowych w wielu nowoczesnych gospodarkach światowych. W wyniku nowych regulacji i zmian wdrożonych w funkcjonowaniu instytucji rozwoju w ostatnich latach, polscy przedsiębiorcy i samorządy mogą liczyć na wsparcie na takim poziomie jak ich odpowiednicy w Niemczech, Francji, czy we Włoszech.

Rada Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Przewidziano utworzenie Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju do której wejdą prezesi instytucji rozwoju, wchodzących w skład systemu. Zadaniem Rady będzie koordynacja działań instytucji rozwoju w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju.

Rada będzie przyjmować wspólną strategię dla Grupy PFR, która m.in. określi diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz sposób koordynacji wykonywanych zadań w obszarze wsparcia lub usług świadczonych przedsiębiorcom. Koordynacja ta umożliwi zwiększenie efektywności, w tym obniżenie kosztów oraz lepsze wykorzystanie środków publicznych zaangażowanych w finansowanie instytucji rozwoju.

Wspólna strategia działania Grupy PFR przyczyni się do wzrostu przejrzystości i jakości oferowanych usług poprzez jasne uporządkowanie kompetencji poszczególnych instytucji w ramach 5 filarów: inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny, rozwój przedsiębiorczości.

Finansowanie

Ustawa wdraża też nowe instrumenty finansowe PFR S.A. w postaci możliwości wnoszenia obligacji skarbu państwa na kapitał PFR S.A. analogicznie do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz możliwość udzielania PFR S.A. gwarancji skarbu państwa. Projekt ustawy umożliwi więc podniesienie kapitału zakładowego w Polskim Funduszu Rozwoju z wykorzystaniem istniejącego – w przypadku BGK – mechanizmu przekazania skarbowych papierów wartościowych przez ministra finansów. Środki przeznaczone na podniesienie kapitału PFR nie są wydatkiem budżetowym, lecz stanowią inwestycję, powiększającą majątek Skarbu Państwa. Celem tych rozwiązań jest możliwość elastycznego oraz dopasowanego do potrzeb i bieżącej koniunktury gospodarczej bazy finansowania inwestycji prowadzonych przez PFR S.A. oraz obniżenie zaangażowania kapitałowego BGK w inwestycje przy rozwoju finansowania kredytowego i gwarancyjnego tego banku. Takie rozwiązanie umożliwi rozwój projektów zwłaszcza infrastrukturalnych, współfinansować przez PFR S.A. m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowe regulacje wprowadzają także rozwiązania prawne dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie finansowania projektów innowacyjnych na wczesnym etapie poprzez fundusze kapitałowe (tzw. venture capital). Zgodnie z projektem nastąpi połączenie Krajowego Funduszu Kapitałowego ze spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR Ventures sp. z o.o.) wyspecjalizowaną w realizacji podobnych zadań, czyli zapewnianiem finansowania przedsięwzięć podwyższonego ryzyka (venture capital). Spółce PFR Ventures powierzy się dokończenie zadań KFK SA. Ustawa umożliwia bowiem połączenie PFR Ventures z Krajowym Funduszem Kapitałowym, a tym samym stworzenie jednego centrum finansowania funduszy kapitałowych w Polsce, co jest istotne dla budowy gospodarki opartej o wiedzę i nowe technologie.

Z obiegu prawnego wycofana zostanie ustawa o krajowym funduszu kapitałowym.

Koordynacja zadań instytucji rozwoju

Instytucje rozwoju stworzą wspólny portal internetowy, który będzie instrumentem koordynacji zadań tych instytucji, w szczególności w zakresie przedstawiania ich oferty potencjalnym kontrahentom oraz świadczenia niektórych usług, w tym drogą elektroniczną.

Upowszechniona zostanie jednolita identyfikacja instytucji rozwoju, dzięki czemu odbiorcy będą mieli dostęp do pełnego wachlarza usług, co przyczyni się do pełniejszego ich wykorzystania.

W rezultacie powstania systemu instytucji rozwoju, wspólnego portalu internetowego i jednolitej identyfikacji wizualnej – stworzone zostaną warunki do dalszej współpracy, np. w celu utworzenia wspólnego punktu kontaktowego dla inwestorów.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju realizuje obecnie istotne programy gospodarcze takie jak m.in. program rozwoju innowacji w ramach Start in Poland, program Pracowniczych Planów Kapitałowych, program inwestycji mieszkaniowych Mieszkanie Plus, program ekspansji zagranicznej, czy budowy Polskiej Chmury Obliczeniowej.

Polski Funduszu Rozwoju w ostatnich latach zrealizował szereg ważnych inwestycji o łącznej wartości ponad 20 mld zł, w tym terminal kontenerowy DCT w Porcie Gdańskim, Trasa Łagiewnicka w Krakowie, nowy blok energetyczny elektrowni Jaworzno z Grupy Tauron, restrukturyzacja PESA S.A., rozwój Pekao S.A., czy infrastruktury PKL S.A.

Kiedy zmiany mają zostać wprowadzone?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać z dniem publikacji.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.8.2017

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  1 października 2017 roku zacznie działać nowa instytucja, która ma ściągnąć nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę (...)

 • 1.12.2018

  VAT na leki weterynaryjne nie wzrośnie

  Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie zgodzi się na podwyżkę VAT na leki weterynaryjne. Pozytywnie odniósł się zaś do planów obniżenia VAT na chleb i na niektóre artykuły (...)

 • 18.12.2017

  Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

  Do podpisu Prezydenta RP trafiły 2 ustawy: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Przewidziano np. możliwość składania (...)

 • 5.12.2018

  Dla zwiększenia wykorzystania środków europejskich...

  Rada Ministrów przyjęła w zeszłym tygodniu dokument: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów (...)

 • 13.9.2017

  Stypendia NAWA bez podatku

  1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora NAWA będą zwolnione od podatku.