Sąd Najwyższy o bezzasadności wniesienia skargi nadzwyczajnej od orzeczenia Sądu Najwyższego

Postanowieniem z 12 października 2022 r. (sygn. akt I NSNc 588/21) Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił skargę nadzwyczajną wniesioną przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej od wyroku Sądu Najwyższego z 9 września 2020 r., sygn. I NSK 21/18, w sprawie o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Porady prawne

Od jakich orzeczeń przysługuje skarga nadzwyczajna?

Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie z art. 89 § 1 u.SN skarga nadzwyczajna przysługuje „od  prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie". Skarga nadzwyczajna nie przysługuje zatem od orzeczenia Sądu Najwyższego, który nie jest ani sądem powszechnym, ani wojskowym.

Odrzucenie skargi nadzwyczajnej

Skarga nadzwyczajna na wyrok Sądu Najwyższego z 9 września 2020 r., sygn. akt I NSK 21/18 jest zatem niedopuszczalna. Jako taka musiała zostać odrzucona. 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika