SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 26 maja 2014 r. oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu S.A. od Decyzji Prezesa UKE w zakresie zmiany wysokości opłat za usługi zakańczania połączeń w sieci CP.

W dniu 26 maja 2014 r. przed Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) miała miejsce rozprawa z odwołania Cyfrowego Polsatu S.A. (dalej CP) od decyzji Prezesa UKE z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr DHRT-WWM-6080-152/09(66) zmieniającej umowę o połączeniu sieci pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. (obecnie Orange Polska S.A., dalej TP S.A.) oraz CP w zakresie zmiany wysokości opłat za usługi zakańczania połączeń w sieci CP.

SOKiK oddalił odwołanie CP

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż Prezes UKE prawidłowo ustalił wysokość opłat, jakie powinna ponosić TP S.A. za zakańczanie połączeń w sieci CP. Zdaniem Sądu zawarte w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcie ma umocowanie w obowiązkach regulacyjnych nałożonych zarówno na CP, jak i TP S.A. oraz jest zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 7 maja 2009 r. dotyczącego stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych i stacjonarnych. Ponadto za niezasadny Sąd uznał zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez ustalenie stawek w sposób dyskryminujący CP.

Sąd wskazał, iż CP jest jedynym na polskim rynku operatorem tzw. full MVNO, co przemawia za tym, iż nie można jego pozycji rynkowej porównywać z innymi operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Polsce. Zdaniem Sądu w toku postępowania poprzedzającego wydanie zaskarżonej decyzji nie doszło do naruszeń postępowania administracyjnego istotnego w takim stopniu, żeby skutkowało koniecznością uchylenia decyzji.

źródło: UKE

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: