Więcej sprzedaży bezpośredniej?

Sejm RP uchwalił 29 października ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa reguluje prowadzenie takiego handlu w wyznaczonych miejscach w piątki i soboty.

Ułatwienia w sprzedaży

Ustawa określa ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych przez gminy miejscach.

Celem wprowadzenia przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. przez wprowadzanie przez władze gmin piątku i soboty jako dnia sprzedaży bezpośredniej dla rolników sprzedających swoje produkty. Rolnicy i domownicy będą mogli w tych dniach sprzedawać produkty spożywcze wyprodukowane w swoich gospodarstwach oraz wyroby rękodzieła, nie wnosząc opłaty targowej. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, a także sprzyjać będzie upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji przez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

Porady prawne

Proces legislacyjny

Przepisy ustawy wpisują się w politykę realizowaną w ramach "Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi".

Planowane jest, że przepisy ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.  Obecnie ustawa oczekuje na procedowanie w Senacie RP.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika