Pozostałe

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich:

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. nr 87, poz. 395 z późn. zm. 1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

 1. za 1 miesiąc - 8,68 zł
 2. za 2 miesiące - 17,28 zł
 3. za 3 miesiące - 25,99 zł
 4. za 4 miesiące - 34,60 zł
 5. za 5 miesięcy - 43,30 zł
 6. za 6 miesięcy - 51,88 zł
 7. za 7 miesięcy - 60,59 zł
 8. za 8 miesięcy - 69,25 zł
 9. za 9 miesięcy - 77,93 zł
 10. za 10 miesięcy - 86,56 zł
 11. za 11 miesięcy - 95,16 zł
 12. za 12 miesięcy - 103,90 zł
 13. za 13 miesięcy - 112,52 zł
 14. za 14 miesięcy - 121,19 zł
 15. za 15 miesięcy - 129,83 zł
 16. za 16 miesięcy - 138,47 zł
 17. za 17 miesięcy - 147,18 zł
 18. za 18 miesięcy - 155,79 zł
 19. za 19 miesięcy - 164,48 zł
 20. za 20 miesięcy - 173,10 zł

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 28, poz. 257, z 2001 r. nr 154, poz. 1788, z 2003 r. nr 110, poz. 1060 oraz z 2005 r. nr 85, poz. 725.  

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

TeGo

30.3.2011 15:1:8

Re: Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy

Witam! chcialaby dowiedziec sie w ktorym Dz.U. opublikowano zmiane ustawy o swiadczeniu pienieznym przyslugujacym osobom deportowanym do pracy przymusowej na terenie Polski podczas II wojny i od kiedy bedzie ona obowiazywala


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.8.2018

  Osoby deportowane do pracy przymusowej z nowymi uprawnieniami

  Podstawowym celem nowelizacji przepisów jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną.

 • 26.11.2018

  Jakie świadczenia finansowe przysługują kombatantom i osobom represjonowanym?

  Represje stosowane przez systemy totalitarne w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym dotkliwie dotknęły całe społeczeństwo, a dramatyczne przeżycia odcisnęły piętno na życiu wielu (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 26.4.2019

  Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

  W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej (...)

 • 2.3.2017

  Rosną emerytury i renty!

  Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50% (...)