e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenia

Ruch drogowy

Pozostałe

Czy tzw. podatek Religi jest niekonstytucyjny?

4.3.2008

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją tzw. podatku Religi. Chodzi tu o dodatkową opłatę ryczałtową, w wysokości 12 % składki OC przekazywaną do Narodowego Funduszu Zdrowia, a przeznaczoną na finansowanie leczenia ofiar wypadków drogowych. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133 poz. 922) weszła w życie 1 października 2007 r. 

"Lewiatan" zarzuca ustawie naruszenie zasady przyzwoitej legislacji i naruszenie prawa przy wprowadzaniu tej opłaty o cechach podatku. Okres wprowadzania w życie nowych przepisów był - zdaniem wnioskodawców - zbyt krótki. "Lewiatan" wskazuje ponadto, iż ustawa o podatku Religi narusza również konstytucyjne zasady: trójpodziału władzy, wolności działalności gospodarczej oraz równości wobec prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ