Ubezpieczenie OC za samochód. Co się zmienia?

Od jutra zniknie problem podwójnej polisy. Łatwiej będzie również ją wypowiedzieć. Nowe przepisy nie obejmą jednak wszystkich.

Jeśli kierowca nie wypowie umowy OC, automatycznie przedłuża się ona na kolejne 12 miesięcy. Jest tak nawet wtedy, gdy podpisał wcześniej nową polisę z innym ubezpieczycielem, a o wymówieniu starej po prostu zapomniał.

Wówczas nie może pozbyć się jednej z nich i musi płacić podwójne składki, nie otrzymując w zamian szerszej ochrony. W razie wypadku nie dostaje bowiem dwóch odszkodowań, lecz do wartości poniesionych strat. Jest to tzw. pułapka podwójnego OC.

Taki problem ma zlikwidować nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dokument wchodzi w życie 11 lutego.

Zgodnie z nim kierowca – w przypadku podwójnego ubezpieczenia – będzie miał możliwość wypowiedzenia tej polisy, która została przedłużona z automatu. W konsekwencji zostanie mu jedna polisa, którą sam zawarł z innym ubezpieczycielem.

W przypadku wypowiedzenia przedłużonej automatycznie polisy zakład ubezpieczeń będzie miał prawo żądać nie rocznej składki, lecz jedynie za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Niestety nie wszyscy kierowcy z podwójną polisą mogą się cieszyć nowymi regulacjami. Zgodnie z nowelizacją zmienione reguły mogą być stosowane jedynie do umów OC, które zawarto od dnia 11 lutego 2012 roku.

Nie musisz pilnować, kiedy kończy się polisa

Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczyciele będą wysyłać posiadaczom OC pisma, w których podadzą np. wysokość składki za polisę na kolejny rok oraz informację o możliwości wypowiedzenia dotychczasowego ubezpieczenia.

Listy będą wysyłane do kierowców odpowiednio wcześniej – na 14 dni przez upływem terminu, na który została podpisana polisa.

Takie obowiązki ubezpieczyciel będzie miał jedynie wobec tych klientów, którzy 11 lutego lub później podpiszą umowę ubezpieczenia. Jeżeli ktoś ma umowę zawartą np. 20 grudnia 2011 roku, sam musi przypilnować terminu jej wypowiedzenia, gdy chce zmienić ubezpieczyciela.

CO ZMIENI KLAUZULA STEMPLA POCZTOWEGO?
JAK NA ZMIANIE SKORZYSTAJĄ OSOBY KUPUJĄCE SAMOCHÓD?
CZYTAJ NA DRUGIEJ STRONIE

Liczy się stempel na kopercie, ale nie każdy

Nowela ułatwia też zmianę ubezpieczalni. Według dotychczasowych regulacji chcąc zerwać polisę listownie ważne było, kiedy list dotarł do ubezpieczyciela. Jeśli listonosz dostarczył kopertę za późno - polisa przedłużała się automatycznie o kolejne 12 miesięcy.

Od 11 lutego będzie liczyła się data stempla pocztowego (tylko Poczty Polskiej!), a nie data dotarcia pisma do zakładu ubezpieczeń. Jeśli chcemy wymówić polisę, wystarczy zatem wysłać list na jeden dzień przed końcem terminu polisy. Pamiętajmy wówczas o zachowaniu dowodu nadania przesyłki pocztowej.

Jednak i tutaj obowiązuje zasada, że nowe prawo dotyczy jedynie nowych umów. – Klauzula stempla nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych do 10 lutego 2012 roku – zaznacza Rzecznik Ubezpieczonych.

Jeżeli więc chcemy zrezygnować z odnowienia umowy zawartej do tej daty musimy pamiętać, że w tym przypadku nie wystarczy nadanie listu poleconego tuż przed końcem okresu ubezpieczenia. Najbezpieczniej będzie doręczyć wypowiedzenie osobiście lub wysłać je nawet tydzień wcześniej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kupno samochodu, a okres wypowiedzenia

Zmienią się także zasady rozwiązywania umów ubezpieczenia OC, kiedy nastąpi zmiana właściciela samochodu.

Zgodnie z nowymi zasadami w przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu umowa ubezpieczenia, którą wraz z pojazdem otrzyma nowy właściciel, nie będzie się więcej automatycznie odnawiać.

Będzie ona obowiązywała jedynie do końca okresu, na który została zawarta. Decyzję o wypowiedzeniu polisy nabywca będzie mógł podjąć nie tak jak w tej chwili – w ciągu 30 dni od dnia nabycia samochodu, lecz do ostatniego dnia działania umowy OC.

Jednak osoba, która po dniu 11 lutego kupi samochód z polisą zawartą wcześniej, musi pamiętać, że polisa ta funkcjonuje na starych zasadach. W praktyce oznacza to m.in., że kierowca może ją wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia auta. Jeśli się spóźni, będzie ją opłacał do końca okresu, na jaki umowę zawarto.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1210).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Jerzy Borawski

30.1.2013 16:45:29

Re: Ubezpieczenie OC za samochód. Co się zmienia?

Może ktoś odpowiedzialny i rozsądny wyjaśni dlaczego Ustawodawca likwidując tzw pułapkę podwójnego ubezpieczenia Ustawą z 19.08 2011 r. uznając ja za oczywiście niesprawiedliwą i niezgodną z warunkami wolnej konkurencji w art.6 utrzymał ją dla kierowców, którzy zawarli umowy OC przed 11.02.2012 r. Na czym polega różnica między ubezpieczonym w dniu 10.02.2012 r., a tym po 11 lutego. Jest to oczywiście niezasadne i niesprawiedliwe, bowiem coś co można nazwać klauzulą niedozwoloną Ustawodawca wobec nieznanych przesłanek i powodów utrzymał. Uważam, że jest to oczywiste nadużycie wynikające albo z niedopatrzenia, albo z wpływu lobby ubezpieczeniowego. Co więcej w tekście jednolitym Ustawy o OC przepis ten nie został dołączony. Moim zdaniem przepis o możliwości wypowiedzenia umowy OC powinien obowiązywać dla wszystkich, którzy w dniu wejścia w życie zmian ustawowych mieli czynne Umowy OC zawarte przymusowo na podstawie art. 28 Ustawy. Nie ma bowiem racjonalnej przesłanki, aby trwających umów nie można było wypowiedzieć zgodnie z nowym prawem. Czyżby Ustawodawca celowo zaprzeczył zasadzie prawnej, że po zmianie stosuje się nowe prawo.

corolka

1.3.2012 13:49:37

Re: Ubezpieczenie OC za samochód. Co się zmienia?

popełniłam błąd i zapłaciła podwójnie za OC. odkupiłam auto w październiku 2011 r i wykupiłam sobie OC. Poprzednia wlaścicielka miała zapłaconą tylko jedna ratę (02-09-2011 do 30-11-2011), ponieważ nie wypowiedziałam tego OC, 1 grudnia musiałam zapłaci kolejną ratę W dniu wczorajszym dokonałam kolejnej raty, ponieważ przedstawiciel Warty poinformował mnie, że ten przepis mnie nie dotyczy-czy właściwwie ?

Tadek, Warszawa

11.2.2012 11:17:56

Re: Ubezpieczenie OC za samochód. Co się zmienia?

Jak podawali na TVN CNBC, zyski firm ubezpieczeńiowych w polsce są największe w Europie (podobnie zyski banków w Polsce) - w przeliczeniu na jednego klienta. Prawie wszystko co zarobią netto, wypływa z Polski i bogaci konkurencyjne narody i Państwa.

Tomasz

10.2.2012 15:23:1

Re: Ubezpieczenie OC za samochód. Co się zmienia?

Wprowadzone zmiany mają mikro znaczenie w porównaniu z tym jakich reform potrzebuje system ubezpieczeń komunikacyjnych. Prawda jest taka, że dopóki przepisy umożliwiają funkcjonowanie na rynku firm tj. ograbieni.pl, żerujących na nieszczęściu innych, a TU wykorzystując niewiedzę ludzi będą interpretować przepisy na własną korzyść i bezkarnie zaniżać wypłacane odszkodowania, wprowadzane zmiany nic de facto nie zmienią w funkcjonowaniu tego oszukańczego systemu.

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY