Pozostałe

UE - Ukraina: od Euronestu do Unii Czarnomorskiej

Strona 1 z 2

Parlament Europejski poparł porozumienie między UE a Ukrainą w sprawie utrzymania zobowiązań dotyczących handlu usługami zawartych w umowie o partnerstwie i współpracy. Autor sprawozdania, polski deputowany Zbigniew Zaleski uważa, że Unia Europejska powinna prowadzić wyważoną politykę sąsiedztwa i wykazać większą aktywność w promowaniu jej wschodniego wymiaru.

Przedstawiając sprawozdanie podczas debaty, poseł Zbigniew ZALESKI (EPP-ED, PL) wskazywał na znaczenie wschodniego wymiaru polityki sąsiedztwa i konieczność jej wzmocnienia. Zdaniem posła Zaleskiego UE nie powinna ograniczać ścisłej współpracy do krajów basenu Morza Śródziemnego, lecz dbać o to, by polityka sąsiedztwa rozwijała się w sposób zrównoważony. Dlatego zaapelował o powołanie wspólnego międzyparlamentarnego zgromadzenia Euronest zrzeszającego parlamentarzystów UE i krajów Europy Wschodniej sąsiadujących z Unią, a nawet powołania Unii Wschodniej na wzór ustanowionej niedawno Unii Śródziemnomorskiej, która mogłaby nazywać się Unią Czarnomorską. Stolicą tak nakreślonego przyszłego obszaru współpracy mógłby zostać Lublin. "To miasto już kiedyś sprawdziło się w roli stolicy ważnej miedzypaństwoej Unii, która poprzedzała Unię, jaka staramy się budować obecnie" - powiedział poseł Zaleski.
 
W uzasadnieniu do sprawozdania autor przypomniał, że od kiedy w 1998 r. UE i Ukraina podpisały umowę o partnerstwie i współpracy,  stosunki handlowe między obiema stronami znacznie się zacieśniły, a UE stała się głównym źródłem inwestycji zagranicznych na Ukrainie. UE zawsze wspierała starania Ukrainy o przystąpienie do WTO, które nastąpiło w maju br.
 
Przystąpienie do WTO utoruje drogę do utworzenia kompleksowej strefy wolnego handlu UE-Ukraina, obejmującej zobowiązania w zakresie handlu usługami. Sprawozdawca popiera pomoc techniczną UE dla Ukrainy i wyraża opinię, że dalszy wzrost gospodarczy można osiągnąć poprzez zacieśnianie współpracy transgranicznej między Ukrainą a sąsiadującymi z nią państwami członkowskimi UE.
 
Transport i cła
 
Ukraina potrzebuje nowoczesnej, wydajnej i obejmującej dobre połączenia sieci transportowe, aby móc wykorzystać swoje strategiczne położenie w Europie Wschodniej, co wymaga reform i inwestycji w infrastrukturę.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wspólne wysiłki WE i Ukrainy zmierzające do pogłębienia współpracy w zakresie transportu w celu przyspieszenia integracji ukraińskiej infrastruktury transportowej, zwłaszcza portów i dróg wodnych, z europejską siecią transportu wzdłuż paneuropejskich korytarzy transportowych.
 
W dziedzinie lotnictwa cywilnego negocjacje dwustronne powinny mieć na celu pełne włączenie Ukrainy do jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, co może oznaczać pewną liberalizację działalności związanej z lotnictwem, w tym działalności lotnisk.
 
Ułatwienia handlowe powinny należeć do priorytetowych celów nowej umowy o wolnym handlu z Ukrainą. UE powinna w większej mierze świadczyć pomoc techniczną na znoszenie barier celnych, a obaj partnerzy muszą zobowiązać się do ujednolicenia swoich praktyk i przepisów celnych.
 
Energia
 
Ukraina to ważny kraj tranzytowy dla ropy i gazu płynących do UE z Rosji, z regionu Morza Czarnego i z Kaukazu. Ponadto Ukraina może potencjalnie stać się eksporterem energii elektrycznej do UE i wyraziła chęć włączenia do rynku elektryczności obejmującego UE oraz Europę Południowo-Wschodnią. Sprawozdawca zwraca uwagę na niezbędne warunki wstępne dla pełnej integracji Ukrainy z systemem energetycznym UE, a mianowicie prawidłowo działający rynek energii oraz skuteczna polityka tranzytu ropy i gazu.

Reforma sektora finansowego

Zawarcie umowy o wolnym handlu umożliwia nie tylko zniesienie ograniczeń w przepływie kapitału, ale również ograniczeń dotyczących usług finansowych. Ukraina potrzebuje solidnych perspektyw finansowych, aby stać się silną gospodarką oraz ograniczyć pranie brudnych pieniędzy i korupcję, które uniemożliwiają jej wzrost.

Telekomunikacja
 
Autor sprawozdania przewiduje, że modernizacja ukraińskiego sektora telekomunikacji będzie podstawą dla przyszłego handlu usługami świadczonymi dzięki technologiom informatycznym. Jako kraj sąsiadujący z UE, dysponujący dobrze wykształconą i wykwalifikowaną siłą roboczą, Ukraina może skorzystać w znacznej mierze z występującej w europejskich firmach tendencji do zlecania na zewnątrz zadań zaplecza administracyjnego.

Turystyka
 
Ukraina ma znaczny potencjał rozwoju turystyki międzynarodowej, zwłaszcza w stolicy Kijowie, a także we Lwowie, w regionie Krymu i w Karpatach. Branża turystyczna wymaga nowych programów budowlanych, inwestycji, a także lepszego przestrzegania zasad państwa prawa, które pozwoli wprowadzić na Ukrainie nowe sieci hotelowe. Zdaniem sprawozdawcy jest to sprawa szczególnie istotna, jeśli zważyć, że w 2012 r. Ukraina będzie współorganizować z Polską mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: