Ułatwienia w poborze podatku u źródła dla tzw. płatników technicznych

Zostały ogłoszone i weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego. Chodzi o podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem którego emitent papierów wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatnika-nierezydenta. Z MPR wyłączone zostają również wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Porady prawne

Nowe rozporządzenia

30 czerwca 2022 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, a 1 lipca weszły w życie rozporządzenia zmieniające rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 roku dotyczące wyłączenia lub ograniczenia stosowania tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) w zakresie podatku u źródła (WHT).

Wyłączenia

Chodzi o niestosowanie przepisów art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT.

Zmiana polega na czasowym wyłączeniu stosowania MPR względem tzw. płatnika technicznego. Chodzi o podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem którego emitent papierów wartościowych wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatnika-nierezydenta (art. 26 ust. 2c ustawy o CIT oraz art. art. 41 ust. 4d i 10 ustawy o PIT). Wyłączenie dotyczy wypłat należności dokonanych od wejścia zmiany w życie do 31 grudnia 2022 roku.

Wyłączeniu z MPR podlega również wypłata na rzecz podatnika-nierezydenta odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika