Umowa z Liberią o wymianie informacji podatkowych ratyfikowana

Bronisław Komorowski podpisał ustawę ratyfikującą umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii dotyczącą wymiany informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.

Do tej pory Polska nie była związana z Liberią tego typu umową. Jej zawarcie stało się możliwe z chwilą, gdy zmieniło się podejście administracji Liberii do kwestii wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Liberia zawarła już umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych, m.in. z Danią, Finlandią, Holandią, Szwecją i Wielką Brytanią.

Omawiana Umowa została przygotowana w oparciu o wybrane postanowienia Modelowej Konwencji OECD, odnoszące się do wymiany informacji w sprawach podatkowych. Ze względu na stosowane rozwiązania podatkowe, OECD umieściła Republikę Liberii na tzw. szarej liście krajów, które nie stosują międzynarodowych standardów w dziedzinie opodatkowania.

Po wejściu w życie umowy między Polską a Liberią, stanie się ona częścią funkcjonujących już w Polsce mechanizmów wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. W przypadku Polski, dotyczy to podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. W przypadku Liberii - wszystkich podatków, bez względu na ich rodzaj czy nazwę, nałożonych w dacie podpisania omawianej umowy.

Obowiązek strony proszonej o pomoc w dostarczeniu informacji nie jest ograniczony przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby, której informacje dotyczą lub przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby mającej bądź sprawującej nadzór nad informacjami będącymi przedmiotem wniosku. Umowa ogranicza się do wymiany informacji na żądanie i nie obejmuje wymiany spontanicznej lub automatycznej.

Informacje w sprawach podatkowych będą wymieniane bez względu na to, czy strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa strony proszonej o pomoc, która jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji wnioskującemu.

W przypadku tzw. rajów podatkowych, do których zalicza się Liberię, przy braku podatków dochodowych, informacje dotyczące dochodów rezydentów i nierezydentów, nie są gromadzone przez organy państwa. Dlatego tak istotne są zapisy zobowiązujące strony do nie odmawiania pomocy administracyjnej partnerowi umowy do przekazania informacji, w sytuacji braku wewnętrznego interesu strony proszonej o dostarczenie informacji. Strona wnioskująca zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, że jej wniosek jest zgodny z jej ustawodawstwem lub praktyką administracyjną, wymagane jest także podanie celu podatkowego, dla którego informacja jest poszukiwana.

Umowa zawiera ponadto szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania stron w tej materii, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej i in.

Zwykłe koszty związane z udzieleniem pomocy zostaną poniesione przez Stronę proszoną o pomoc.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: