Ustawa w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2022 r. projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Teraz jest on w Senacie.

Projekt kompleksowo obejmuje zagadnienia związane z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Do tej pory przepisy dotyczące takiego transportu znajdowały się w wielu aktach prawnych różnej rangi. Nowa regulacja określa kompleksowe i klarowne zasady, wymagania, obowiązki oraz ograniczenia w obszarze wykonywania transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania

Powstał nowy, oddzielny projekt ustawy, który spełnia wszystkie wymagania wynikające z Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 7 grudnia 1944 r. Projekt uwzględnia także przepisy „Instrukcji Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną”.

Stworzenie ustawy regulującej wyłącznie transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną pozwoli na skupienie całej problematyki w jednym akcie prawnym. Jednolitość przepisów będzie także sprzyjać ułatwieniom w zakresie wykładni prawa.

Nowe przepisy obejmują wszystkie podmioty zaangażowane w proces transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną:

  • operatorów lotniczych,
  • zarządzających lotniskami,
  • agentów obsługi naziemnej,
  • wyznaczonych operatorów pocztowych,
  • nadawców, m.in. producentów materiałów niebezpiecznych oraz spedytorów przesyłek zawierających materiały niebezpieczne,
  • osoby szkolące (instruktorów).

Kiedy nowe rozwiązania mają wejść w życie?

Wejście w życie zaproponowanych w projekcie rozwiązań zaplanowano na 1 sierpnia 2022 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika