Więcej osób pojedzie pociągiem ze zniżką

Obecnie ulgi przysługują m.in. studentom do ukończenia 26. roku życia, niepełnosprawnym, żołnierzom czy dzieciom do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Od 1 stycznia 2012 roku prawo do tańszych przejazdów dostaną również osoby, które uczą się na studiach doktoranckich. Ulga przejazdowa wyniesie dla nich 51 proc. ceny biletu.

Ministerstwo transportu tłumaczy, że dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulg doktorantów są:

1) legitymacje doktoranta według wzoru określonego w załączniku nr 1 lub nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich ( Dz. U. Nr 225, poz. 1351 ),


2) legitymacje doktoranta wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów, do dnia 30 września 2012 r. , zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w pkt 1, pomimo braku w nich informacji o uprawnieniach do ulg.

Przewoźnicy kolejowi i autobusowi obowiązani są do honorowania wymienionych w pkt 1 i 2 dokumentów, z potwierdzoną na dany rok datą ważności.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Tagi:  bilety, PKP

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

darek

21.12.2011 17:5:0

Re: Więcej osób pojedzie pociągiem ze zniżką

Niepelnosprawnym? Jaka?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Błyskawiczne pociągi?

  Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji zakłada umożliwienie prowadzenia ruchu kolejowego w Polsce (...)

 • Jaki dodatek otrzymają emeryci i renciści?

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych (...)

 • Program Opieka 75+

  Dowiedz sie o świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ślad za uruchomionymi programami idą zwiększone (...)

NA SKÓTY