Większa ochrona przed przemocą domową

Ustawa uchwalona przez Sejm

Sejm zakończył prace nad ustawą zmieniającą definicję przemocy w rodzinie – na przemoc domową. Rozszerzono ją także o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko.

– "Wprowadzone zmiany służą większej ochronie rodziny, osób doświadczających przemocy w domu, a także jej świadków" – mówiła Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

To już ostatnia prosta. Niższa izba parlamentu zakończyła prace nad ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Teraz uchwalona ustawa trafi do Senatu.

 - "Przed trzema laty wprowadziliśmy przepisy umożliwiające natychmiastową izolację sprawców przemocy od osób, które jej doznawały. Dzisiaj idziemy o krok dalej. Zmieniamy definicję przemocy w rodzinie na przemoc domową, a także rozszerzamy ją o przemoc ekonomiczną czy cyfrową. Zależy nam na dostosowaniu przepisów do zmieniającej się rzeczywistości, a przede wszystkim na zwiększeniu ochrony osób doświadczających przemocy domowej oraz jej świadków" – wskazała Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Porady prawne

Co jeszcze się zmieni?

  • Projekt rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej.
  • Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
  • Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
  • Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.

Kary za brak współpracy dla sprawców przemocy

W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową będzie się uchylać od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania – w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową – zespół interdyscyplinarny złoży zawiadomienie o popełnieniu nowego wykroczenia zagrożonego grzywną do 5000 zł albo karą ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika