e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Wprowadzenie w Polsce powszechnego systemu ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych - informacja o stanie prac

10.2.2009

I.

W dniu 10 września 2008 r. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Spraw Wewnętrznych Administracji - Grzegorz Schetyna przewodniczył spotkaniu poświęconemu budowie w Polsce kompleksowego systemu zapobiegania i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.

Podczas spotkania zapadła decyzja o powołaniu zespołu roboczego ds. wprowadzenia w kraju powszechnego systemu ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych.

W skład zespołu weszli przedstawiciele:

  • MSWiA (przedstawiciele Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Departamentu Prawnego),
  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
  • Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego odbyło się w listopadzie 2008 r.

II.

Dotychczas zespól roboczy:

  • przeanalizował dane dotyczące zmian klimatu w Polsce,
  • określił i przeanalizował dane dot. przedmiotu ubezpieczenia, tj. liczbę budynków mieszkalnych w podziale na obiekty w mieście i na wsi oraz formę własności,
  • dokonał analizy strat w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez ostatnie zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych,
  • przeanalizował dane dot. pomocy państwa dla osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych.

Ponadto przygotowano i przeanalizowano „Przegląd systemów ubezpieczenia ryzyk katastroficznych w wybranych krajach Unii Europejskiej".

III.

Obecnie Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z zakładami ubezpieczeń ( m.in. PZU S.A) opracowuje ogólne warunki ubezpieczeń. Dokument ten w najbliższym czasie zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez zespół roboczy. Jego zaakceptowana wersja będzie podstawą do opracowania projektu ustawy o wprowadzeniu w kraju ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto, założenia systemu ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych zostaną przedstawiane na Konferencji Samorządowej organizowanej przez Fundację Promocji Gmin Polskich, która odbędzie się w Kielcach w dniu 5 marca br. 

Źródło: www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ