Wsparcie dla sektora drobiarskiego

Blisko 159 mln złotych trafi na rekompensaty dla producentów z sektora drobiu i jaj. Rada Ministrów 2 czerwca 2023 r. przyjęła przygotowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenie. Wsparcie będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Porady prawne

Kto może skorzystać?

Wsparcie obejmuje 27 kategorii strat rynkowych. Będzie udzielane producentom żywca drobiowego i jaj, których gospodarstwa znajdowały się strefach ochronnych, utworzonych w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie grudzień 2019 r. – lipiec 2021 r.

Zasady pomocy

Pomoc będzie udzielana w drodze decyzji, na wniosek producenta rolnego składany do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Aktualnie Agencja przygotowuje się do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. U. z 2023 r., poz. 1063).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika