Obowiązki pracodawcy i pracownika

BHP

Wstrzymanie prac na budowie

Po kolejnej kontroli w zakładzie budowlanym z G. I. i stwierdzeniu rażących zaniedbań w zakresie bhp, inspektor OIP Olsztyn skierował do ZUS wniosek o podwyższenie o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe. Pierwsza kontrola przeprowadzona w firmie w lutym 2008 r., w związku z badaniem okoliczności i przyczyn ciężkiego wypadku przy pracy pracownika, wykazała na prowadzonej budowie i w pomieszczeniach pracy wiele nieprawidłowości, w tym stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, np.:

 • prowizoryczne podłączenie gniazdek przewodem dwużyłowym

 • brak rozdzielnicy budowlanej

 • brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej

 • użytkowanie liny bezpieczeństwa nie spełniającej wymagań bezpieczeństwa

 • eksploatowanie rusztowania „warszawskiego" na kołach, z ustawionym pomostem na wysokości około 1,5 m, zmontowanego niezgodnie z dokumentacją techniczną (brak przekątni i podłużnic przy dolnych ramkach, brak pełnego pomostu, brak barierek przy pomoście)

 • pracownik obsługujący kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy ponad 100 kW nie posiadał wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych

 • niesprawne urządzenia eksploatowane w pomieszczeniu produkcyjnym: frezarka dolnowrzecionowa (niesprawny technicznie mechanizm natychmiastowego zatrzymania i uszkodzony mechanicznie wyłącznik stop usytuowany na pulpicie sterowniczym), pilarka taśmowa (brak skutecznej osłony strefy nieroboczej taśmy piły i wyrobiona wkładka piły w stole), frezarka dolnowrzecionowa (uszkodzony mechanicznie - wyłamany wyłącznik stop), pilarka kątowa (zdemontowana osłona dolna zabezpieczająca pracującą część tarczy piły przy uniesionym wrzecionie - w położeniu nieroboczym), szlifierka stołowa dwutarczowa do metalu (brak osłony obwodowej i bocznej tarczy prawej)

W związku ze stwierdzonymi podczas tej kontroli nieprawidłowościami, inspektor pracy wstrzymał eksploatację 5 maszyn oraz wydał nakazy: zdemontowania nieprawidłowo ustawionego rusztowania typu „warszawskie" oraz wycofania z użytkowania niesprawnej technicznie liny bezpieczeństwa, będącej na wyposażeniu budowy. Kolejna kontrola przeprowadzona w firmie w maju br. wykazała również szereg rażących nieprawidłowości, np.:

 • wykonywanie prac na wysokości przez jednego z pracowników bez zabezpieczenia przed upadkiem (pracownik zakładu wykonywał prace budowlane na dachu budynku - przechodził w odległości ok. 50 cm od skrajni dachu bez stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości);

 • 6 pracowników wykonywało prace przy renowacji elewacji budynku z pomostów 1. i 2. poziomu roboczego rusztowania ramowego, które zmontowano niezgodnie z wymaganiami przepisów;

 • dwaj pracownicy wykonywali montaż rusztowania ramowego przy ścianie budynku powyżej 1-go poziomu roboczego rusztowania bez sprzętu ochronnego zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości; pracownicy ci nie posiadali ponadto wymaganych uprawnień do montażu rusztowania;

 • pracownik młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w charakterze stolarza, w dniu kontroli wykonywał prace pracownika budowlanego na wysokości; pracownik ten nie posiadał badań lekarskich profilaktycznych na stanowisku ucznia - pracownika budowlanego oraz nie posiadał zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (posiadał badania lekarskie na stanowisku ucznia - stolarza); nie poddano go także szkoleniu wstępnemu na stanowisku ucznia - pracownika budowlanego (posiadał natomiast szkolenie wstępne bhp oraz okresowe na stanowisku ucznia - stolarza).

Inspektor pracy wstrzymał prace wykonywane na budowie.

Źródło: www.pip.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: