Wykupienie mieszkań spółdzielczych za "złotówkę" tylko do końca roku

Strona 1 z 2

Tylko do końca roku obowiązują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwalające na tzw. ?tani wykup" mieszkań spółdzielczych. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 roku (sygn. akt P 16/08).

Na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 lipca 2007 roku dokonano istotnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Efektem wprowadzonych zmian była możliwość uzyskania prawa własności mieszkania przez osobę, której przysługiwało lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu na korzystniejszych warunkach finansowych niż to miało miejsce przed nowelizacją. Media różnie określały efekty tych zmian, m. in. jako ?tani wykup" czy ?wykup za złotówkę".

W wyniku nowelizacji największe korzyści odniosły osoby, którym przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo lokalu. W tym bowiem przypadku ustawodawca zrezygnował z zasady dokonywania rozliczeń z kandydatem na właściciela lokalu spółdzielczego według wartości rynkowej lokalu. W zamian została ustanowiona reguła, zgodnie z którą właścicielem lokalu można stać się po zapłacie na rzecz spółdzielni wszystkich kosztów budowy lokalu (tak: Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 grudnia 2008 roku, sygn. akt P 16/08). Tak więc w efekcie, na gruncie obowiązujących jeszcze przepisów przy uwłaszczeniu nie uwzględnia się wzrostu wartości rynkowej lokalu na przestrzeni lat od czasu jego wybudowania do dnia uwłaszczenia.

Zmiany dotyczyły również osób, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W tym jednak przypadku korzyść finansowa płynąca z nowelizacji ma inny charakter i w większości przypadków ma mniejszy wymiar. W obecnym stanie prawnym ustawodawca, w przypadku uwłaszczenia osób, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zwolnił je z obowiązku pokrycia kosztów modernizacji i remontów budynków.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 roku (sygn. akt P 16/08) uchylił zakwestionowane przepisy m. in. w zakresie wskazanym wyżej. Jednocześnie TK odroczył termin uchylenia niekonstytucyjnych przepisów na rok od dnia ogłoszenia wyroku. W związku z tym, iż ogłoszenie miało miejsce dnia 30 grudnia 2008 r. uchylone przepisy utracą moc obowiązującą dnia 31 grudnia 2009 roku.

Jakie konsekwencje płyną z uchylenia przez TK przepisów o ?tanim wykupie" mieszkań spółdzielczych?

W tej materii należy w stwierdzić jednoznacznie, iż wyrok TK nie przekreśla prawa osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, do żądania przekształcenia uprawnień w prawo własności. Skutkiem orzeczenia jest m. in. powrót do zasad uwłaszczenia obowiązujących sprzed nowelizacji z 31 lipca 2007 roku.

W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, po 31 grudnia 2009 roku osoba, której prawo takie przysługuje, aby skutecznie żądać przekształcenia w prawo odrębnej własności lokalu będzie musiała pokryć wartość rynkową lokalu. Kwota ta zostanie pomniejszona o zwaloryzowaną wartość już wniesionej części wkładu mieszkaniowego. Regulacja taka podyktowana jest tym, iż w zamian za prawo własności do lokalu, spółdzielnia powinna otrzymać ekwiwalent odpowiadający wartości rynkowej mieszkania. Taki wniosek płynie również z uzasadnienia orzeczenia TK.

Z kolei w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, osoby którym przysługuje takie prawo, w celu wykupienia mieszkania na własność będą musiały po dniu 31 grudnia 2009 r., pokryć również koszty modernizacji i remontów budynku spółdzielczego.

Termin do 31 grudnia 2009 r., ale nie dla każdego

Nie wszystkie osoby, którym przysługują prawa spółdzielcze do lokalu mogą liczyć na tanie wykupienie mieszkania. W szczególności na realizację prawa do uwłaszczenia, na jeszcze obowiązujących  zasadach, nie mają szans osoby, które nie zażądały ustanowienia na ich rzecz prawa własności mieszkania przed dniem ogłoszenia wyroku TK - czyli przed 30 grudnia 2008 roku.

Takie wnioski płyną z uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 kwietnia 2009 r. (sygn. akt, III CZP 17/2009). Jak czytamy w uzasadnieniu powołanej uchwały SN: Konsekwencją odroczenia przez Trybunał wejścia w życie orzeczenia kwestionującego konstytucyjność normy prawnej jest jej czasowe pozostanie w systemie prawa. Skład obecny uznaje więc, że nie powinno się na podstawie takiej normy inicjować nowych stanów prawnych, a jedynie dokończyć realizację już rozpoczętych, jak np. złożenie do dnia ogłoszenia wyroku TK stosownego wniosku na podstawie art. 17[14] usm, ale już nie po tej dacie.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Zosia

12.1.2011 13:36:24

Re: Wykupienie mieszkań spółdzielczych za 1 zl

Witam czy mieszkania spółdzielcze za 1zł można wykupić w 2011r czy dalej obowiązuje ta ustawa

Danuta

8.2.2010 17:50:47

Re: Wykupienie mieszkań spółdzielczych za

Prosze o wyjasnienie: czy mam szanse na odzyskanie pieniedzy, ktore wydalam w pazdzierniku 2006 roku na wykupienie mieszkania /26 000,00 zl/, a ktore po wejsciu ustawy w 2007 roku kosztowalo "zlotowke". Czuje sie oszukana. Pozdrawiam

BETI

8.12.2009 22:19:27

Re: Wykupienie mieszkań spółdzielczych za

JESTEM ROZGORYCZONA I WŚCIEKŁA NA MOJA SPÓŁDZIELNIE GDYŻ ZŁOZYŁAM WNOISEK 1.08.2007 A DO 12.08.2009 NIE MIAŁAM ODPOWIEDZI A PÓŹNIEJ DOSTAŁAM INF ŻE WNIOSKI ZOSTAŁY WSTRZYMANE W ZWIĄZKU Z WYROKIEM TK Z DNIA 15 LIPCA 2009. CO MAM ROBIĆ? CZY MAM JESZCZE SZANSE WYKUPIĆ MIESZKANIE? PROSZE O POMOC BO JEST BARDZO MAŁO CZASU!!!!!!!!!!!!

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY