Pozostałe

Zakaz stadionowy receptą na pseudokibiców - spotkanie grupy roboczej Forum Salzburg ds. imprez masowych

Strona 1 z 2

W dn. 14 -15 maja 2009 r., w ramach realizacji kolejnego priorytetu polskiej prezydencji w Grupie Salzburskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli służb porządku publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych z krajów Europy Środkowej - Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Chorwacji.

Ponadto, gościnnie w pracach grupy roboczej uczestniczyli Lider Paneuropejskiej Grupy Ekspertów Think-Tank działającej w ramach Police Cooperation Working Party Rady Unii Europejskiej oraz reprezentanci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy - z uwagi na polsko-ukraińskie przygotowania do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Na wstępie Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki wyraził nadzieję, że spotkanie grupy roboczej będzie okazją do dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami i doświadczeniami pokazującymi jak poszczególne kraje radzą sobie z bezpieczeństwem na meczach piłkarskich i innych wydarzeniach na tak dużą skalę, jak również wypracowania nowych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez masowych. Problematyka ta, w szczególności w odniesieniu do meczów piłki nożnej, jawi się jako niezwykle istotna kwestia, przede wszystkim w kontekście polskich przygotowań do EURO 2012. Kwestia ta leży również w obszarze zainteresowania państw Unii Europejskiej, jednak dotychczasowe dokumenty wspólnotowe regulują to zagadnienie wyłącznie poprzez zalecenia i rekomendacje.

Minister Rapacki mówił też o głównym celu spotkania ekspertów Grupy Salzburskiej, czyli przyjęciu rekomendacji przedstawicieli Forum Salzburg w sprawie wzajemnego uznawania zakazu wstępu na imprezy sportowe wobec kibiców mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego. Propozycja stworzenia wspólnotowej regulacji obejmującej tę kwestię została przedstawiona przez stronę polską na ubiegłorocznym spotkaniu Forum Salzburg w Wiedniu. Według przyjętych założeń wielostronna umowa międzynarodowa umożliwiałaby wzajemne uznawanie zakazów stadionowych oraz skuteczne stosowanie kar wobec chuliganów i pseudokibiców w wymiarze transgranicznym w krajach Forum Salzburg oraz innych państwach europejskich, które chciałyby do umowy przystąpić.

- Ta idea wynika z konkretnych doświadczeń naszych austriackich i szwajcarskich przyjaciół organizujących mistrzostwa EURO 2008. Policjanci z tych krajów mieli wykazy kibiców-chuliganów, którzy byli objęci zakazami stadionowymi, ale brakowało im tytułu prawnego aby ich nie wpuścić na swoje boiska - wyjaśniał Adam Rapacki.

Wyraził opinię, że w prawie unijnym powinny pojawić się takie przepisy, które pozwoliłyby nie tylko na rejestrowanie zakazu stadionowego orzekanego przez sądy, ale też na respektowanie go w relacjach miedzy poszczególnymi państwami. Ponieważ przygotowanie takiej regulacji jest złożonym i długotrwałym procesem, jak zauważył Minister, bardzo istotne jest przygotowanie takiej rekomendacji grupy eksperckiej, która byłaby swego rodzaju sygnałem dla ministrów spraw wewnętrznych do podpisania listu intencyjnego na konferencji w dn. 29-30 maja br. w Warszawie i przyczynkiem do wypracowania międzynarodowej umowy. Inicjatywa ta była już omawiana na Stałym Komitecie Rady Europy oraz w ramach prac grupy eksperckiej Rady Unii Europejskiej i spotyka się ze zrozumieniem i dużą akceptacją w kręgach specjalistycznych.

- Liczę na to, że wspólnymi siłami uda się wypracować taką rekomendację ekspercką i znaleźć dobre rozwiązania, które pozwolą na poprawę bezpieczeństwa na naszych stadionach - podkreślił Minister.

Stan polskich przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa turnieju finałowego EURO 2012 zaprezentował Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA Paweł Suchanek. W swym wystąpieniu przedstawił najważniejsze dotychczasowe działania w tym obszarze. Jak zaznaczył Dyrektor, dokonano wnikliwej analizy zadań do realizacji wynikających z Dokumentacji Zgłoszeniowej do Turnieju Finałowego EURO 2012 oraz powołano specjalną komórkę dedykowaną kwestii bezpieczeństwa tej największej imprezy sportowej w historii naszego regionu.

W ramach przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012 na uwagę zasługują także prace grupy roboczej G-6 ds. zabezpieczenia masowych imprez sportowych o charakterze międzynarodowym oraz działania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Niezwykle ważnym elementem jest też nowo przyjęta ustawa o bezpieczeństwa imprez masowych, która wejdzie w życie 1 sierpnia 2009 r. Perspektywa bezpiecznego EURO 2012 to również planowanie działań w zakresie zapobiegania ewentualnym zagrożeniom terrorystycznym, w które zaangażowane jest Centrum Antyterrorystyczne.

Przyszłe zamierzenia odnośnie zabezpieczenia EURO 2012 obejmują m.in. stworzenie zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa, dalsze pozyskiwanie doświadczeń i dobrych praktyk, udział w spotkaniach roboczych i wizytach studyjnych, realizację programów badawczych oraz organizację konferencji uzgodnieniowych.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: