Zaległy urlop wypoczynkowy 2012: zmiana zasad

Szef nie musi już wydawać zaległych dni wolnych do końca marca. Ma na to o wiele więcej czasu.

Jeśli w zeszłym roku zaoszczędziłeś kilka dni urlopu wypoczynkowego, to będziesz mógł je wykorzystać w czerwcu lub sierpniu – oczywiście, jeśli dogadasz się w tej sprawie z szefem.

Pozwalają na to znowelizowane przepisy ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Nowe prawo obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Według zmian firma będzie musiała udzielić zaległego wypoczynku do końca września, a nie marca następnego roku kalendarzowego.

Początkowo pojawiły się wątpliwości, czy zmienione przepisy należy stosować do zaległego wypoczynku z 2011 roku, czy dopiero do niewykorzystanego urlopu, który będziemy wykorzystywać w 2013 roku.

- Nowelizacja nie zawiera przepisów przejściowych, które dawałyby podstawę do stosowania po dniu 31 grudnia 2011 roku przepisu art.168 Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu – rozwiewa wątpliwości Państwowa Inspekcja Pracy.

- W związku z powyższym należy przyjąć, że urlop niewykorzystany do końca 2011 roku powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września 2012 roku – czytamy na stronie PIP. Takie stanowisko potwierdził również resort pracy i polityki społecznej.

Ostateczna decyzja należy do szefa

Pamiętajmy, że urlopu zaległego udziela pracodawca. Nie możemy samodzielnie się na niego udać nawet wtedy, gdy mija ustawowy termin, w którym powinniśmy go dostać.

Firmy muszą jednak liczyć się z tym, że nieudzielanie niewykorzystanego urlopu do końca września w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) będzie wykroczeniem. Wówczas sąd pracy może nałożyć na pracodawcę karę w wysokości do 30 tys. złotych.

Firma może nas zmusić do urlopu?

Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet wtedy, gdy ten nie wyraża na to zgody. W wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 124/05) czytamy, że podwładny nie może zrzec się prawa do urlopu i nie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami prawa pracy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Przypominamy, że pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Niższy wymiar jest dla tych, którzy są zatrudnieni krócej niż 10 lat. Po przekroczeniu tej granicy mamy o 6 dni więcej wolnego.

Do okresu pracy wlicza się dodatkowe lata za ukończenie szkoły. Np. w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, szkoły wyższej – 8 lat. Kończąc studia wystarczy zatem przepracować dwa lata, by skorzystać z 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz.1378).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Cochise

3.1.2012 17:12:36

Re: Zaległy urlop wypoczynkowy 2012: zmiana zasad

Ta zmiana nie jest zbyt istotna w praktyce. Dotychczas pracodawca musiał udzielić zaległego urlopu do końca marca roku następnego. Teraz - do końca września. W praktyce często zdarzały się dotychczas sytuacje, że pracownicy nie chcieli urlopu zaległego zimą i pracodawcy na to przystawali (teoretycznie ryzykując grzywną). Odpowiedź na pytanie, które najbardziej interesuje czytelników, niestety nie pada. Chodzi o to, jakie są skutki dla pacownika, jeżeli racodawca nie udzieli urlopu zaległego w ww. terminie. Odpowiedź: Pracownik w żadnym razie nie traci prawa do urlopu (roszczenie przedwnia się po 3 latach). Pracodawca, nie udzielając urlopu ryzykuje sankcjami w razie kontroli. Z artykułu wynika, że dzięki nowym przepisom zaległy urlop będzie można wykorzystać w wakacje następnego roku. Według dotychczasowych przepisów też było to możliwe.

ja

3.1.2012 13:14:7

Re: Zaległy urlop wypoczynkowy 2012: zmiana zasad

super!!!!!!!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: