Zapłatę podatku można rozłożyć na raty

Najpierw musimy zanieść do urzędu skarbowego wniosek, w którym uzasadnimy trudną sytuację finansową i podamy terminy spłaty należności.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej fiskus – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym – może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

Analogicznie może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Co napisać we wniosku?

Kierujemy go Urzędu Skarbowego, w którym składamy roczną deklarację. Należy podać we wniosku własne dane (szczególnie NIP) i zaznaczyć, że np. ze wstępnego obliczenia należności podatkowej wynika, że musimy dopłacić 4 tys. zł podatku.

Następnie zaproponujmy chęć rozłożenia należności na raty. Według przepisów musimy wpłacić zaległy podatek do 30 kwietnia. Możemy zasugerować spłatę po tysiąc złotych np. w marcu, kwietniu, czerwcu i lipcu 2011 roku. Określmy także, do którego dnia miesiąca zapłacimy ratę.

Najważniejsze jest jednak rzetelne uzasadnienie naszej prośby. Niestety ustawodawca określił jedynie, że fiskus może zgodzić się na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Na pewno taką przyczyna będzie powódź, w której straciliśmy cały dobytek lub ciężka choroba, która pochłonęła całe oszczędności i nie pozwala nam pracować. Nasze argumenty powinniśmy podeprzeć odpowiednią dokumentacją, np. lekarską, kosztorysem zniszczeń czy dokumentem potwierdzającym utratę źródła utrzymania.

Na rozpatrzenie wniosku urząd ma miesiąc. Dlatego powinniśmy złożyć prośbę stosunkowo wcześniej, by w razie odmowy zdążyć z zapłatą należności.

PODSTAWA PRAWNA: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 Nr 8 poz. 60).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: