Zatrudnienie niepełnosprawnych. Wyższe wsparcie dla pracodawców

Od początku roku obowiązują znowelizowane przepisy wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dzięki nim pracodawcy mogą liczyć na wyższe dofinansowanie przy zatrudnianiu niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy mogą otrzymać zwrot kosztów za przystosowanie stanowiska pracy dla zatrudnianej osoby niepełnosprawnej, pomieszczenia biurowego, adaptacji lub zakupu specjalnego sprzętu. Wsparcie finansowe przysługuje bez względu na to, czy pracownik został zatrudniony już jako osoba niepełnosprawna czy też nabył niepełnosprawność w czasie pracy.

Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia przy dofinansowaniu do wynagrodzeń zatrudnianych inwalidów. Aby je otrzymać pracodawca będzie musiał wykazać wzrost zatrudnienia netto ogółem w przedsiębiorstwie (w ciągu ostatnich 12 miesięcy), a nie jak do tej pory wzrost zatrudnienia netto ogółem oraz wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dzięki nowelizacji ustawy pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej, będzie mógł otrzymać również zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanych z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu pracy.

Ważnym ułatwieniem dla pracodawców jest nowy zapis, który umożliwia im otrzymanie zwrotu 100 proc. kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w komunikowaniu się z otoczeniem czy wykonywaniu czynności trudnych lub niemożliwych do samodzielnego wykonania. Zwrot nie może jednak przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia, czyli 1750 zł.

Od stycznia 2015 r. zmieniają się również kwota zwrotu kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, jaką może otrzymać pracodawca. PFRON zwróci do 70 proc. tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na osobę.

Do maksymalnie 95 proc. wzrosło też dofinansowanie do kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub barier technicznych. Wsparcie nie może jednak przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 56 715 zł.

Dla kogo dopłaty?

Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych może otrzymać pracodawca, który:

 • zatrudnia do 25 osób na pełny wymiar czasu pracy;
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 proc.,
 • prowadzi zakład pracy chronionej.

Gdzie ubiegać się o pomoc?

Pracodawca chcący otrzymać dofinansowanie z PFRON powinien złożyć wniosek i informację w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Wniosek należy wysłać do siedziby Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przy AL. Jana Pawła II 13 w Warszawie.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.9.2019

  Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ślad za uruchomionymi programami idą zwiększone (...)

 • 29.10.2019

  Większe wsparcie dla WTZ i ZAZ

  Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają większe środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Od 1 października wzrosły (...)

 • 27.5.2019

  Trener pracy wsparciem osób niepełnosprawnych

  Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym odpowiada na potrzebę objęcia szczególnym wsparciem tych grup osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w samodzielnym (...)

 • 8.10.2019

  Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, na mocy którego jeszcze w tym roku wzrośnie wsparcie finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności (...)

 • 26.5.2019

  Dofinansowanie na usługi opiekuńcze

  Rozwój usług opiekuńczych to szansa na dłuższe życie w lepszym zdrowiu. W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego (...)