e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Zbliża się termin na sporządzenie e-sprawozdań finansowych za 2018 rok

22.3.2019

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

Pamiętaj o terminie!

W przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania mija 31 marca.


W tej sprawie MPiT wysłało w tym tygodniu przypominające maile do ok. 25 tys. księgowych i doradców podatkowych zarejestrowanych w CEIDG.

Sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018 roku sprawozdanie finansowe sporządza się i przesyła się do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Krajowej Administracji Skarbowej tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację "e-Sprawozdania Finansowe" pozwalającą na sporządzenie sprawozdania zgodnie z opublikowaną strukturą logiczną i podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Od 13 marca z aplikacji tej mogą korzystać nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale też osoby prawne. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ